สิงหาคมนี้ อินเดียจะส่ง “จันทรายาน-2” ไปทำสถิติลงแตะดวงจันทร์เป็นชาติที่ 4 ของโลก หลังจากนั้นก็ยังมีเป้าหมายไม่หยุด อินเดียจะส่งยานไปสำรวจดวงอาทิตย์ สร้างยานโดยสารสู่อวกาศ และต่อด้วยการมีสถานีอวกาศของตัวเอง

K Sivan ผู้อำนวยการองค์การอวกาศอินเดียหรือ ISRO ประกาศแผนที่จะสร้างยานโดยสารขนาด 3 ที่นั่งในชื่อ Gaganyaan ซึ่งจะทำหน้าที่ขนส่งมนุษย์อวกาศจากผิวโลกไปสู่อวกาศห้วงลึก และนำนักบินอวกาศกลับสู่ผิวโลก หลังจากการส่งยานไร้คนบังคับ “อาทิตย์-L1” Aditya-L1 ไปสำรวจดวงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นภายใน 7 ปี อินเดียจะต้องมีสถานีอวกาศเป็นของตนเอง แต่สถานีอวกาศนี้จะมีขนาดเล็กกว่าสถานีอวกาศนานาชาติมาก (สถานีอวกาศนานาชาติเป็นความร่วมมือของหลายประเทศคือ แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ) โดยขณะที่สถานีอวกาศนานาชาติมีน้ำหนัก 420 ตัน สถานีอวกาศของอินเดียจะมีน้ำหนักเพียง 20 ตันเท่านั้น

สถานีอวกาศที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อของอินเดียนี้จะรับหน้าที่เป็นศูนย์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำของตนเอง เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา อินเดียเสียเงินไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในการยืมห้องทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึง 300 โครงงานซึ่งทางผู้อำนวยการองค์การอวกาศอินเดียกล่าวว่าไม่คุ้ม หากอินเดียมีสถานีอวกาศของตนเอง และมี ยานโดยสารขนาด 3 ที่นั่งในชื่อ Gaganyaan คอยบินขึ้นลงนำนักบินอวกาศขึ้นไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เอง ค่าใช้จ่ายจะลดลงอย่างมหาศาล และอาจจะทำให้อินเดียก้าวหน้าทางวิทยการกว่าประเทศอื่นในอีกไม่นาน

ก็คงต้องรอดูความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของ ISRO ตั้งแต่สิงหาคมนี้เป็นไปกับการส่งยานไปลงดวงจันทร์ และจากนั้นไปทีละโครงการว่าจะปูทางไปถึงสถานีอวกาศสำเร็จไหม

เรียบเรียงโดย @MrVop