วัคซีนสูตรล่าสุด INO-4800 DNA ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐฯให้ทดลองในมนุษย์

วัคซีนสูตรล่าสุดที่พัฒนาโดยบริษัท Inovio Pharmaceuticals ภายใต้โครงการ Investigational New Drug ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญหลัง Inovio อ้างว่าได้ผ่านการทดลองในสัตว์แล้ว และได้พบว่าวัคซีนสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 ให้เห็น โดยทาง Inovio วางแผนจะทดสองวัคซีนในชื่อ INO-4800 DNA ในมนุษย์เป็นเฟสสำคัญจากนี้ โดยจะให้วัคซีนกับอาสาสมัครสุขภาพดี 40 รายซึ่งทุกรายได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดกรองจากแผนกที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย หรือมาจากศูนย์วิจัยยาในเมืองแคนซัส จากนั้นก็จะติดตามผลซึ่งอาจใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์ เพื่อให้ทราบว่าวัคซีนสูตรใหม่นี้สามารถทำให้ร่างกายมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 หรือไม่ และมีความปลอดภัยเพียงใดในการใช้งานจริง

Inovio นั่นไม่ใช้บริษัทใหม่ที่เริ่มจากศูนย์ เนื่องจากในช่วงปี 2012 ได้เคยวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเมอร์สที่เกิดจากโคโรนาไวรัส MERS-CoV มาก่อนแล้ว ซึ่งรอบนี้บริษัทที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิของมหาเศรษฐีบิลเกตส์ มั่นใจว่ามีศักยภาพพอที่จะผลิตวคซีนออกมาจำนวนหลายพันหน่วยใน 2-3 สัปดาห์หากผลการทดลองวัคซีนเฟสแรกเป็นไปด้วยดี แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีต กว่าวัคซีนจะมีการแจกจ่ายให้ใช้งานจริงก็อาจต้องรออีกนานถึง 1 ปีหรือกว่านั้น

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพโมเดอร์นา เทอราพิวติกส์ (Moderna Therapeutics) ก็ได้มีก่ารเริ่มการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์ไปเป็นครั้งแรกของโลกแล้ว โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับอาสาสมัคร 4 คนแรก ที่ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งในนครซีแอตเทิล สาเหตุที่วัคซีนสูตรดังกลาวสามารถทดลองในมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วก็เพราะทีมวิจัยข้ามขั้นการทดสอบเพื่อดูปฏิกิริยาในสัตว์ทดลอง ซึ่งทางบริษัทโมเดอร์นา เทอราพิวติกส์ อธิบายว่าจะไม่ส่งผลเสียใดๆ เพราะได้คิดค้นและพัฒนามาด้วยกระบวนการลองใช้และทดสอบซ้ำ ๆ มาโดยตลอดอยู่แล้ว

เรียบเรียงโดย @MrVop