ระธิกะ ละขานิ (Radhika Lakhani) และไวเทหิ เวกะริยา (Vaidehi Vekariya) สองนักเรียนเกรด 10 จากโรงเรียน PP Savani เมืองสุรัต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย (เทียบเท่าชั้น ม.4)  ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดพบมาก่อน ด้วยการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จากหอดูดาว Pan-STARRS ในฮาวาย

ทั้งสองคนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ SPACE ซึ่งมีหน่วยฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนในหลายรัฐของอินเดีย โครงการนี้อยู่ในองค์กรความร่วมมือกับ International Astronomical Search Collaboration (IASC) และ NASA โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอินเดียหันมาสนใจการค้นพบใหม่ๆทางดาราศาสตร์

ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันในเบื้องต้นจาก J. Patrick Miller หนึ่งในคณะกรรมการของ IASC โดยในเบื้องต้น ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะใช้ชื่อตั้งชั่วคราวว่า HLV2514 จนกว่าจะได้รับการยืนยันวงโคจรที่แน่นอนจากทาง NASA จึงจะได้รับโค้ดเนมตามระบบการตั้งชื่อสากล และได้รับการตั้งชื่อเฉพาะอีกหนึ่งชื่อซึ่งคงต้องตกลงกันอีกทีว่านะเลือกใช้ชื่ออะไร

อากัส ทวิเวทิ ( Aakash Dwivedi) อาจารย์และนักดาราศาสตร์ จากโครงการ SPACE อธิบายเพิ่มเติมว่า ดาวเคราะห์น้อยที่ถูกค้นพบโดยนักเรียนทั้งสองคนนี้ มีตำแหน่งล่าสุดอยู่ใกล้กับวงโคจรของดาวอังคาร และมีทิศทางมุ่งเข้ามาสู่ระบบสุริยะชั้นใน ในระยะเวลาอีกราว 1 ล้านปีข้างหน้า มันจะเปลี่ยนวงโคจรและเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับโลกของเรามากขึ้นในระยะมากกว่า 10 LD (ระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์)

เรียบเรียงโดย @MrVoo