พบดาวเคราะห์ขนาด “ซูเปอร์เอิร์ธ” จำนวน 2 ดวง โคจรใกล้ดาวฤกษ์ชนิด M ห่างจากระบบสุริยะของเราออกไปเพียง 10.7 ปีแสง

ไซูเปอร์เอิร์ธ” (Super-Earth) หมายถึงดาวเคราะห์ที่มีขนาดหรือมวลที่ใหญ่กว่าโลกแต่ไม่ใหญ่ไปกว่าดาวเนปจูน และ “ซูเปอร์เอิร์ธ” ที่พบใหม่ล่าสุดจำนวน 2 ดวงนี้ เป็นผลงานของทีมนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันที่เฝ้าสังเกตดาวแคระแดง Gliese-887 ผ่านทางอุปกรณ์ High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) จากหอดูดาวในชิลีเป็นเวลานานถึง 80 วันหลังพบว่าดาวฤกษ์เพื่อนบ้านดวงนี้มีอาการส่ายไปมาเล็กน้อย ซึ่งมีความหมายไปได้ทางเดียวว่าน่าจะมีดาวเคราะห์โคจรเป็นบริวารอยู่ด้วย และเมื่อนำไปประมวลผลเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี ก็มีความมั่นใจกว่าข้อมูลที่พวกเขาพบนั้นไม่น่าพลาด มีดาวเคราะห์อย่างน้อย 2 ดวงในระบบดาวนี้แน่นอน

ดาวเคราะห์ทั้ง 2 ดวงได้รับการตั้งชื่อตามดาวฤกษ์แม่ของมันว่า Gliese 887 b และ Gliese 887 c ตามลำดับ ทั้งคู่โคจรอยู่ใกล้ดาวแม่มาก โดยดาวเคราะห์ b โคจรรอบดาวแม่ครบหนึ่งรอบที่ 9.3 วัน และดาวเคราะห์ c โคจรรอบดาวแม่ครบหนึ่งรอบที่ 21.8 วัน ซึ่งเร็วมากเมื่อเทียบกับดาวพุธของเราที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบทุก 88 วัน

ที่ดาวเคราะห์ทั้ง 2 โคจรรอบดาวแม่ครบรอบอย่างรวดเร็วก็เพราะมีวงโคจรที่ใกล้ดาวแม่มาก แต่กลับไม่ร้อน ทีมงานประมาณว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวเคราะห์ c น่าจะตกอยู่ราว 70°C เท่านั้น เหตุผลก็คือดาวแม่หรือดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบนี้เป็นดาวฤกษ์ชนิด M หรือดาวแคระแดง ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีความร้อนต่ำและมีแสงสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเรามาก ทั้งนี้ยังให้ความอบอุ่นได้จนน้ำบนดาวเคราะห์ที่พบใหม่นี้อาจสามารถอยู่ในสถานะของเหลว นั่นหมายถึงหากบรรยากาศของดาวไม่ถูกทำลายเพราะอนุภาคจากการปะทุของดาวแม่ ก็อาจเป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้

ที่มา https://www.space.com/gliese-887-super-earth-exoplanet-atmospheres.html

https://www.foxnews.com/science/scientists-spot-super-earth-planets-11-light-years-away

เรียบเรียงโดย @MrVop