ประเทศแรกๆที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศอย่างสาหัสคือจีน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 และ PM10 รวมทั้งมลพิษอื่นๆเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ โอโซนและคาร์บอยมอนอกไซด์ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมของจีนคือการสร้างระบบฟอกอากาศขนาดใหญ่ขึ้นมา โดยระบบฟอกอากาศของจีนที่เป็นที่รู้จักกันในเวลานี้มี 2 ระบบใหญ่เล็กทำงานแตกต่างกัน

ระบบแรกเป็นหอคอยฟอกอากาศ สูง 7 เมตร ในสวนสาธารณะเทศบาลนครเทียนจิน เมืองที่มีปัญหามลพิษอันดับ 6 ของจีน หอคอยนี้ออกแบบและติดตั้งโดย Daan Roosegaarde  ดีไซเนอร์จากเนเธอร์แลนด์ในปี 2016 ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต นำอากาศเข้าโดยพัดลมดูดอากาศ สามารถลดฝุ่นละอองขนาด PM10 ได้ 45% ลดฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ได้ 25% ในพื้นที่ 20 เมตรรอบหอคอย นั่นหมายถึงหอคอยนี้มีประสิทธภาพดีในการฟอกอากาศเฉพาะในบริเวณสวนสาธารณะที่มันตั้งอยู่

ระบบถัดมาที่ใหม่กว่าและใหญ่กว่า (จีนเคลมว่าเป็นหอฟอกอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก) คือหอคอยฟอกอากาศในเมืองเชียน มณฑลส่านซี ที่เริ่มต้นสร้างและทดสอบการทำงานในปี 2018 หอคอยยักษ์สูง 100 เมตรนี้สามารถฟอกอากาศในปริมาณ 5-18 ล้าน ลบม ต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตรรอบหอคอย ทำงานโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องการพลังงานไฟ้ฟ้าใดๆเหมือนระบบแรก

กลไกการทำงานของหอคอยฟอกอากาศยักษ์ในมณฑลส่านซีนี้ คือหลักอากาศร้อนเย็น กล่าวคือพลังแสงอาทิตน์จะทำให้อากาศในห้องด้านล่างที่มีสภาพเหมือนเรือนเพาะชำเกิดร้อนขึ้น อากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ปล่องขนาดใหญ่ตรงการ อากาศเย็นที่เต็มไปด้วยมลพิษรอบหอคอยจะไหลเข้ามาแทนที่ เมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นในปล่องก็จะพบกับตัวกรองฝุ่นที่ติดตั้งไว้เพื่อดักฝุ่นขนาดเล็กทุกนาด อากาศหลังการฟอกแล้วมีฝุ่นน้อยลงก็จะลอยออกด้านบนของปล่องระบายอากาศ เป็นวงจรต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ผลจากการสังเกตพบว่าหอคอยยักษ์นี้สามารถลดฝุ่นขนาด PM2.5 ลงได้ 10%-19%

อย่างไรก็ตาม หอคอยฟอกอากาศยักษ์ในมณฑลส่านซีนี้ยังเป็นขนาดต้นแบบ หากติดตามการทำงานระยะหนึ่งแล้วพอใจอาจมีการสร้างขนาดจริงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีก นั่นคือจะมีปล่องระบายอากาศดีสูง 500 เมตร สามารถฟอกอากาศครอบคลุมพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร

อ้างอิง https://www.scmp.com/news/china/society/article/2128355/china-builds-worlds-biggest-air-purifier-and-it-seems-be-working

https://www.fastcompany.com/40421177/this-giant-smog-vacuum-cleaner-in-china-actually-works

เรียบเรียงโดย @MrVop