ใกลปีวันสิ้นปีแล้ว และเมื่อขึ้นปีใหม่เราอาจนึกถึงอายุที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ทั้งที่เรารู้อยู่ข้างในว่าอายุของเรานั้นจริงๆแล้วเดินหน้าไปทุกวินาทีโดยไม่สนใจปฏิทิน

ล่าสุดทีมนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกของการแก่ชราในมนุษย์จากการพิจารณาปริมาณของโปรตีนทุกชนิดในเลือด หรือที่เรียกว่าโปรทีโอม (proteome) พบว่า มนุษย์เรานั้นไม่ได้แก่ชราลงเป็นเส้นตรง คือไม่ได้แก่ลงด้วยอัตราเร็วเดียวกันทั้งชีวิต แต่จะมี 3 ช่วงอายุที่มีอัตราการแก่ชราลงอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ นั่นคือจะแก่วูบลงไปขณะที่กำลังผ่านอายุ 34 ปี และจะเกิดอีก 2 ครั้งคือเมื่ออายุ 60 ปี และ 78 ปีตามลำดับ

โดยการทดสอบที่ทำขึ้นด้วยการวิเคราะห์ผลตรวจระดับปริมาณโปรตีนกว่า 3,000 ชนิดใน พลาสมาในเลือดที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนถึง 4,263 คน ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 18-95 ปี ได้ยืนยันถึงการแก่ชราลงของร่างกายมนุษย์ด้วยความเร่งใน 3 ช่วงอายุที่กล่าวมาข้างต้น

ในเบื้องต้นนี้ทีมงานยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงทำให้เกิดกลไกการแก่ชราในรูปแบบดังกล่าวของมนุษย์ แต่จากการทำการวิจัยครั้งนี้ทีมงานได้พบกลุ่มโปรตีน 373 ตัว ที่นำมาใช้งานในด้านการทำนายอายุ “ด้วยความแม่นยำสูง”  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการหาวิธีป้องกันและรักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความชรา เช่นโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด ในอนาคต

การค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Medicine [คลิ๊กอ่าน]

เรียบเรียงโดย @MrVop