ไกอา (GAIA) เป็นยานอวกาศขององค์การอวกาศยุโรปที่ออกแบบให้ปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพวัตถุอวกาศประเภทดาวฤกษ์ และวัตถุเดี่ยว ในรูปแบบ 3 มิติ หลักๆคือพยายามสร้างแผนที่ของกาแล็กซีและจักรวาล โดยยานลำนี้สามารถติดตามบันทึกคุณสมบัติต่างๆของดาวฤกษ์และวัตถุอวกาศอื่นๆเช่น ความสว่าง การเคลื่อนที่ ได้ในระยะทางที่ไกลแสนไกลหรือแม้ในระยะใกล้มากอย่างในระบบสุริยะ ไกอาก็สามารถบันทึกติดตามดาวเคราะห์น้อยนับหมื่นดวงได้ และล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ไกอาก็ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่มีพฤติกรรมแปลกกว่าเพือน 3 ดวง

ภาพของวงโคจรดาวเคราะห์น้อย 14,000 ดวงที่เรารู้จัก ศูนย์กลางภาพคือดวงอาทิตย์ (ไม่ได้แสดงไว้) เส้นสีเหลืองคือวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่าง 1.3AU (โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ระยะห่าง 1AU) เส้นสีเทา 3 เส้นคือดาวเคราะห์น้อยใหม่ล่าสุด 3 ดวงที่มีวงโคจรประหลาดคือไม่เป็นระนาบเดียวกับบริวารดวงอาทิตย์อื่นๆ

ตามรายงาน [ต้นฉบับ] ดาวเคราะห์น้อยที่ไกอาตรวจพบใหม่ทั้ง 3 ดวงหลังจากตรวจทานให้แน่ใจโดยหอดูดาว Haute-Provence ในประเทศฝรั่งเศสก็พบว่าดาวเคราะห์น้อยกลุ่มนี้โคจรทำมุมเอียงกับระนาบปกติของระบบสุริยะที่ 15 องศา ซึ่งมุมเอียงแบบนี้ปกติจะเกิดกับดาวหางที่มาจากขอบนอกของระบบของระบบสุริยะหรือไม่ก็ดาวเคราะห์แคระที่โคจรห่างดวงอาทิตย์มากๆเท่านั้น การที่พบดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกโคจรทำมุมเอียงแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหม่และถือเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนเพราะที่แล้วมาเราทำบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าระวังดาวเคราะห์น้อยที่จะเข้ามาทำอันตรายต่อโลกในระนาบการโคจรปกติเท่านั้น การตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่โคจรทำมุมแปลกแบบนี้คาดว่าใรอนาคตน่าจะตรวจพบอีกหลายดวงจนต้องจัดประเภทขึ้นมาใหม่และต้องเร่งสำรวจหาวงโคจรเพื่อทำบัญชีรายชื่อดาวเคราะห์น้อยกลุ่มใหม่นี้ไม่ให้หลุดรอดสายตาไปได้

เรียบเรียงโดย @MrVop