เป็นที่ถกเถียงหันมานานว่าแท้จริงแล้วไดโนเสาร์ทั้งหลายทั้งมวลเป็นสัตว์เลือดเย็นแบบเดียวกับเต่า กิ้งก่า จระเข้ หรือเป็นสัตว์เลือดอุ่นแบบเดียวกับนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆกันแน่

ในปี 2015 มีการใช้วิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปของอ๊อกซิเจนและคาร์บอนบนฟอสซิลเปลือกไข่ไดโนเสาร์ เพื่อหาอุณหภูมิร่างกายของแม่ผู้วางไข่ โดยในครั้งนั้นใช้ไข่ของไดโนเสาร์กินเนื้อเดิน 2 ขาอย่างเทโรพอด และไข่ของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวอย่างซอโรพอด พบว่าได้โนเสาร์ทั้ง 2 ชนิดเป็นสัตว์เลือดอุ่น

ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล นำโดย Robin Dawson โดยเลือกไข่ตัวอย่างจากไดโนเสาร์อีก 3 สายพันธุ์ อันได้แก่ เทโรพอดตัวเล็กสายพันธุ์ทรูดอนฟอร์มอซัส (ตัวสีดำขวาสุดในภาพล่าง) ไดโนเสาร์ปากเป็ดสายพันธุ์ Maiasaura peeblesorum (ตัวสีดำซ้ายสุดในภาพล่าง) และซอโรพอดสายพันธุ์ไททันโนซอร์แคระ (ตัวสีดำกลางภาพล่าง)

ผลการวิเคราะห์พบว่า ไดโนเสาร์ปากเป็ดมีอุณหภูมิร่างกายที่ 44°C ส่วนทรูดอนอยู่ที่ 38°C และของไททันโนวอร์แคระอยู่ที่ 36°C ซึ่งล้วนแล้วแต่ร้อนกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม บ่งบอกชัดเจนว่าพวกมันเป็นสัตว์เลือดอุ่น

สิ่งสำคัญในการทดลองครั้งนี้คือไดโนเสาร์ปากเป็ดเป็นอะไรที่ต่างชนิดกับซอโรพอด (แยกที่ 3-6ในภาพบน) และเทโรพอด (แยกที่ 7-9 ในภาพบน) ค่อนข้างมาก คือใกล้เคียงไปทางไดโนเสาร์สเตโกซอรัสและไทรเซอราทอปส์มากกว่า (แยกที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเท่ากับครอบคลุมไดโนเสาร์แทบทุกชนิดที่มีแล้ว

นั่นคือที่มาของผลสรุปว่า ไดโนเสาร์นั้น แท้จริงแล้วเป็นสัตว์เลือดอุ่น (เหมือนคนเรา)

ผลการศึกษาครั้งนี้ตีพิมพืเผยแพร่ลงในวารสาร https://advances.sciencemag.org/content/6/7/eaax9361

ภาพไข่ด้านบนไม่เกี่ยวกับบทความ เครดิต: Wellcome Collection. CC BY