มนุษย์ต้องการมีอายุยืนยาว มีสุขภาพดีไปเรื่อยๆ แน่นอนว่าอวัยวะต่างๆย่อมเสื่อมไปตามอายุหรือเสียหายจากสาเหตุต่างๆนาๆ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามหาหนทางในการผลิตอวัยวะทดแทนอยู่หลากหลายหนทาง หนึ่งในนั้นคือการใช้อวัยวะของมนุษย์ที่ไปเติบโตอยู่ในตัวของ”คีเมียรา” ลูกผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์อื่น และล่าสุดก็มาถึงคราวของลูกผสมระหว่างมนุษย์กับลิง

ในภาพยนต์หลายเรื่องก็สะท้อนถึงปัญหาการผลิตอวัยวะอะไหล่เหล่านี้ เช่นเรื่อง The Island (2005) ที่ว่าด้วยการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เหมือนต้นแบบทุกประการเอาไว้เป็นอะไหล่สำรอง แต่ในโลกความเป็นจริงเรื่องราวแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากปัญหาทางจริยธรรม จึงมีการหลีกเลี่ยงโดยสร้าง “คีเมียรา” ขึ้นมาแทนการทำโคลนนิ่งมนุษย์ เช่น คีเมียราหรือลูกผสมระหว่างมนุษย์กับหมู หรือมนุษย์กับแกะ ซึ่งที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ฮวน คาร์ลอส อิซปิซูอา เบลมอนเต นักวิจัยเชื้อสายสเปนประจำสถาบันซอลค์ (Salk Institute) ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ก็ได้ทดลองเพาะเลี้ยงแล้วโดยการฉีดเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ของมนุษย์เข้าไปในตัวอ่อนสัตว์ แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ เซลล์ของมนุษย์ไม่สามารถเติบโตเพิ่มจำนวนและคงอยู่ในตัวอ่อนของแกะหรือหมูได้อย่างยั่งยืน 

ล่าสุดหนังสือพิมพ์เอลเปส์ (El Pais) ของสเปน ได้ลงข่าว [อ้างอิง] เปิดเผยถึงกรณีของการเพาะเลี้ยงคีเมียร่า หรือตัวอ่อนที่มีทั้งเซลล์ของมนุษย์และลิงอยู่ในร่างเดียวกันเป็นครั้งแรกของโลก ภายในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในประเทศจีนซึ่งเวลานี้ยังเป็นประเทศที่ปลอดจากกฏข้อห้ามในการเพาะเลี้ยงลูกผสมข้ามสายพันธุ์ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกผสมมนุษย์-ลิง ก็ยังขัดต่อจริยธรรมและเป็นที่ปฏิเสธของประเทศต่างๆทั่วโลก เรื่องนี้ทางด้านผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งมูร์เซียของสเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่ให้ทุนสนับสนุนการทดลองกล่าวว่า จะไม่มีการปล่อยให้ คีเมียร่า หรือตัวอ่อนลูกผสมครึ่งคนครึ่งลิงนี้เติบโตจนครบกำหนดคลอดอย่างแน่นอน โดยจะเพาะเลี้ยงให้มีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าการทดลองนี้เป็นไปได้ จากนั้นก็จะทำลายทิ้ง ไม่ให้คลอดออกมาเป็นตัวเป็นตน (ตัวอ่อนนี้เติบโตอยู่ในครรภ์ลิง)

เนื่องจากมนุษย์และลงมีความใกล้เคียงกันในหลายด้าน ความสำเร็จที่เซลจะเติบโตยั่งยืนจึงเป็นไปได้มากกว่าหมูหรือแกะ แต่การทดลองแบบนี้คงยังเป็นหัวข้อที่หลายฝ่ายยอมรับไม่ได้ จึงยังคงต้องดูกันต่อไปว่าผลลงเอยสุดท้ายจะเป็นเช่นไร

เรียบเรียงโดย @MrVop