ทีมวิจัยจากประเทศฟินแลนด์ สร้างแบบจำลองเพื่อให้ทราบลักษณะการแพร่กระจายของไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกเวลานี้ พบว่าไวรัสนี้สามารถอยู่ในลักษณะละอองลอยได้นานหลายนาทีหลังออกมากับลมหายใจ

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Aalto สถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ (FMI) ศูนย์เทคนิคและนวัตกรรม VTT และมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ซึ่งประกอบด้วยนักฟิสิกส์ นักไวรัสวิทยารวมถึงผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางการแพทย์และโรคติดเชื้อ ได้ร่วมกันศึกษาโดยใช้แบบจำลอง 3 มิติ จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ CSC – IT เพื่อให้เข้าใจการส่งผ่านไวรัสจากบุคคลหนึ่งไปสู่ผู้อื่นแม้ไม่ได้สัมผัสหรือพบปะกันซึ่งหน้า

ตัวแปรที่ป้อนเข้าไปสู่แบบจำลองถูกสมมุติว่าผู้แพร่ไวรัสกำลังเดินอยู่ในทางเดินกลางซุเปอร์มาเก็ต และได้ไอหรือจามออกมา หรือแม้ลมหายใจธรรมดาจากการพูดคุย ผลปรากฏว่าจะเกิดละอองลอยหรือ Aerosol ของไวรัสโคโรนาบนหยดน้ำชนาดจิ๋วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 15 ไมโครเมตร และละอองลอยนี้จะจับกลุ่มเป็น “เมฆ” ที่มองไม่เห็น ลอยค้างอยู่ระหว่างทางเดินในซูเปอร์มาเก็ตอยู่หลายนาทีก่อนจะตกลงสู่พื้น

เมื่มีบุคคลอื่นเดินมาบริเวณที่มีกลุ่มเมฆของละอองลอยในระยะของใบหน้าโดยไร้เครื่องป้องกัน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ไวรัสโคโนาในละอองลอยจะเข้าสู่ร่างกายของบุคคลนั้น ทั้งที่ผู้แพร่เชื้อได้เดินจากไปนานเป็นนาทีแล้ว

ทีมวิจัยแนะนำว่าความรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้มีอาการน่าสงสัยควรอยู่บ้าน (ซึ่งเป็นวิธีแบบยุโรป) และแน่นอนว่าสำหรับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่ทางเว็บเราแนะนำคือควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าไปในสถานที่ๆมีระบบอากาศแบบปิดเช่นลิฟต์ ซูปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ฯลฯ และไม่ควรให้ผู้มีความเสี่ยงเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุเข้าไปในสถานที่แบบนี้ และควรรักษาระยะห่างรวมทั้งทิ้งเวลาให้นานเผื่อให้เชื้อในอากาศตกลงสู่พื้น และพยายามออกจากสถานที่ที่มีระบบอากาศแบบปิดและมีผู้คนแออัดโดยเร็วหลังเสร็จธุระของท่าน

ที่มาและเครดิตภาพ https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_study_shows_coronavirus_aerosols_remain_airborne_for_minutes/11294808