แท่งน้ำแข็งยาว 1 เมตรกว่าง 10 เซ็นติเมตร จำนวนมากมายมหาศาล จากโครงการ EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) หรือ โครงการยุโรปเพื่อการเจาะแกนน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นแท่งน้ำแข็งที่ตัดมาจากแกนน้ำแข็งที่ยาวต่อกันมากที่สุดจากหลุมที่ลึกถึง 2,774  เมตร และมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยถูกขุดเจาะขึ้นมา กำลังถูกใช้เพื่อการศึกษาส่วนประกอบของบรรยากาศโลกในอดีตเมื่อ 800,000 ปีก่อน จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบจำลองสภาพอากาศในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต


ฟองอากาศแต่ละฟองในแท่งน้ำแข็ง จะเก็บอากาศของบรรยากาศโลกในสมัยโบราณเอาไว้ ยิ่งลึก-ยิ่งเก่า

เมื่อเราหั่นแท่งน้ำแข็งออกเป็นแผ่นบาง เราจะพบฟองอากาศที่เหมือนไทม์แคปซูลที่เก็บอากาศในยุคต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่หมื่นกี่แสนปี หากนำมาแยกส่วนประกอบเพื่อติดตามสภาพโลกร้อนในยุคโบราณ โดยดูจากปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน เพื่อนำมาศึกษาร่วมกับวงรอบของการเกิดยุคน้ำแข็ง ก็จะทำให้ทราบได้ว่าแต่ละยุคสมัยโลกมีลักษณะอากาศเป็นเช่นใด และเนื่องจากการเกิดยุคน้ำแข็งที่เป้นวงรอบทุกๆ 100,000 ปี เราอาจจะประมาณเวลาที่โลกจะเข้ายุคน่ำแข็งอีกครั้งได้ว่าเป็นเมื่อไร

“แท่งน้ำแข็งจะมีความยาว 4 เมตรเมื่อถูกนำขึ้นมา เราจะตัดมันเป็นส่วน ๆ ส่วนละ 1 เมตร ที่ลิตเติ้ลโดมซี จากนั้นจะย้ายพวกมันไปไว้ที่สถานีคอนคอร์เดีย และที่สถานีนี้ เราจะแบ่งครึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ ครึ่งหนึ่งเราจะทิ้งไว้ที่แอนตาร์กติกา เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในระยะยาว (ความเย็นของขั้วโลกใต้จะช่วยรักษาแท่งน้ำแข็งไว้ เราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าตู้แช่แข็ง) และอีกครึ่งหนึ่ง เราจะนำกลับมายังยุโรปเพื่อวิเคราะห์” ดร. ร็อบ มัลวานีย์ จากบริติช แอนตาร์กติก เซอร์เวย์ (British Antarctic Survey) อธิบาย

สถาบันต่าง ๆ 14 แห่ง จาก 10 ประเทศ จะเข้าร่วมโครงการที่ถูกเรียกว่า “บียอนด์อีพิกา” ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาราว 5 ปี ในการนำแท่งน้ำแข็งทั้งหมดออกมาจนครบ และใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปี ในการศึกษา หลังจากนั้นโมเดลทำนายอากาศในอนาคตก็จะถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากแท่งน้ำแข็งเหล่านี้ เพื่อวางแผนเตรียมรับมือสภาพอากาศของโลกที่นับวันยิ่งเลวร้ายลงทุกขณะ

เรียบเรียงโดย @MrVop