งานวิจัย preproof ล่าสุด พบไวรัส SARS-CoV-2 อาจเกิด zoonotic หรือการระบาดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคมถึง 11 ธันวาคมปีที่แล้ว

จากการวิเคราะห์จีโนมไวรัสจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากหลายประเทศมากกว่า 7,600 ตัวอย่าง ทีมวิจัยจากสถาบันพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน นำโดยศาสตราจารย์ Francois Balloux  พบว่าไวรัส SARS-CoV-2 นี้มีการกลายพันธ์ุซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถึง 198 ครั้ง ตั้งแต่ยังเป็นไวรัสโคโรนาที่ระบาดเฉพาะในสัตว์จนสามารถข้ามสายพันธุ์มาระบาดสู่มนุษย์ โดยเมื่อย้อนลำดับเวลาของการกลายพันธ์ุแล้วพบว่า ไวรัสนี้เกิดการ zoonotic ตั้งแต่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 62

ศาสตราจารย์ Francois Balloux อธิบายว่าการกลายพันธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2 นี้เป็นไปโดยธรรมชาติและแน่นอนว่ามันยังไม่หยุดกลายพันธ์ุ ข้อดีของงานวิจัยของเราครั้งนี้ ทำให้เราได้ทราบว่าตำแหน่งจีโนมไหนของไวรัสที่มีการกลายพันธ์ุได้ง่าย และตำแหน่งไหนของจีโนมไวรัสที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะนั่นจะทำให้วัคซีนอาจใช้ไม่ได้ผลหากไปล็อคเป้าตำแหน่งจีโนมที่เปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆ ข้อมูลของทีมงานเราจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนที่ได้ผลในอนาคต

ทีมวิจัยยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นออนไลน์แบบโอเพ่นซอร์สใหม่เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถตรวจสอบจีโนมไวรัสและใช้วิธีการที่คล้ายกันเพื่อทำความเข้าใจวิวัฒนาการของมัน

อ้างอิง https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829

เรียบเรียงโดย @MrVop