easycash

เงินเดือน

10,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ระหว่าง 12-28% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-58 ปีeasycash

Easycash เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง 2566, 2023

Easycash เป็นเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงหรือเรียกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไอทีทีพี จำกัด ซึ่ง​ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รับรองแล้วว่าถูกกฎหมาย ซึ่งจะเปิดให้บริการเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องในเรื่องของการประกอบอาชีพ หรือต้องการใช้เงินฉุกเฉินหรือร้อนเงินโดยที่จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ

รู้จักกับ Easycash เงินด่วนใจดีบริการมีสินเชื่ออะไรบ้าง 2566, 2023

สินเชื่อใจดี อีซี่แคช – Jaidee Easycash

Easycash จะให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 25% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

  • จะต้องเป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือน โดยรับเงินเดือนผ่านธนาคาร 
  • อายุงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องมีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน
  • มีประวัติการชำระเงินที่ดีกับสถาบันอื่นๆเกิน 6 เดือนขึ้นไป โดยจะมีการเช็คประวัติเครดิตบูโร จาก easy cash สินเชื่อเงินสดผ่านมือถือ
  • ภาระหนี้รวม ไม่เกิน 60% ของรายได้
 • จะต้องมีเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ บัตรเครดิต รวมแล้วไม่เกิน 2 แห่ง 

Easycash app กับสินเชื่อใจดี เอกซ์ตร้าแคช – Jaidee Extra Cash

จะให้กู้เงินออนไลน์ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5  เท่าของรายได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 25% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือน โดยรับเงินเดือนผ่านธนาคาร 
 • อายุงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องมีรายได้รวม 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดีกับสถาบันอื่นๆเกิน 6 เดือนขึ้นไป และ Easycash จะมีการเช็คประวัติเครดิตบูโร
 • ภาระหนี้รวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 60% ของรายได้

Easycash app กับสินเชื่อใจดี นาโนแคช – Jaidee Nano Cash

จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 33% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

 • สำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว ฟรีแลนซ์ หรือ ค้าขาย อาชีพอิสระทั่วไป และจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 55 ปีบริบูรณ์
 • จำเป็นจะต้องมีหน้าร้าน หรือ ทำธุรกิจมาเกิน 1 ปี พร้อมมีเอกสารรับรอง และจะต้องมีภาพถ่ายหน้าร้านยืนยัน เพื่อสมัคร Easycash app
 • มีเอกสารรับรองธุรกิจที่ทำอยู่ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
 • จะต้องมีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะต้องมีเกิน 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติค้างชำระที่เครดิตบูโรเกิน 6 เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีภาระหนี้รวมทุกสถาบันการเงินแล้วไม่เกิน 60% ของรายได้
 • จะต้องมีผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด

Easycash app กับสินเชื่อใจดี วงเงินฉุกเฉิน – Emergency Cash

easy cash เงินด่วนใจดีบริการ สำหรับคนร้อนเงิน โดยจะให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 28% ต่อปี และผู้สมัคร easycash จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เฉพาะพนักงานประจำเท่านั้น จะเป็นแบบรายวันหรือรายเดือน แต่จะต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคาร และต้องมีอายุงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป
 • รายได้รวม 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน
 • จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่รวมทุกสถาบันดีเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
 • ภาระหนี้รวม ไม่เกิน 60% ของรายได้​
 • มีเหตุฉุกเฉินที่ต้องกู้เงินออนไลน์

Easy cashได้เงินจริงไหม

จากที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วข้างต้นว่ามีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรับรองแล้วว่าถูกกฎหมาย อีกทั้งดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับที่มีการควคุมหรือกำหนดอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท และหากต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจะติดต่อได้ที่โทร. 02-821-5724


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 7,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน19.8-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-55 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่กำหนด

อายุผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

ถึง 10,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ระหว่าง 12-28% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-58 ปี