แผ่นดินไหว เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นวันหลายครั้ง ณ ที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้ แล้วแต่ขนาดของแผ่นดินไหวนั้นๆ ตามข้อมูลของ IRIS นั้น แผ่นดินไหวขนาด 2.0 เกิดวันละหลายร้อยครั้ง ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ลดจำนวนความถี่ลงไปเรื่อยๆ นับจนถึงขนาดใหญ่เช่นแมกนิจูด 7.0 นั้นก็เหลือแค่เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ที่ใหญ่กว่า 8.0 จะเกิดราว 1 ครั้งต่อปี

จำนวนครั้งของแผ่นดินไหวเหล่านี้ วัดค่าโดยสำนักแผ่นดินไหวจากประเทศต่างๆทั้งสำนักแผ่นดินไหวประจำประเทศที่รับผิดชอบเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศตัวเอง และสำนักวัดคลื่นแผ่นดินไหวสากล ที่รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ แต่โดยหลักๆแล้ว ระบบวัดแผ่นดินไหวจะไม่สามารถวัดค่าขนาดของแผ่นดินไหวที่เล็กกว่า 4.5 จากระยะไกลๆได้อย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่า แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า 4.5 เป็นเรื่องของสำนักท้องถิ่น และขนาดตั้งแต่ 4.5 ขึ้นเป็น ก็สามารถรับรายงานจากสำนักมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่ง ที่มีข้อมูลรวดเร็วน่าเชื่อถือ ได้แก่

  • สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) หรือ USGS ท่านสามารถเข้าไปรับข้อมูลล่าสุดของแผ่นดินไหวและข้อมูลย้อนหลัง 7 วันได้ที่ลิงค์นี้
  • ศูนย์วิจัยธรณีวิทยาเยอรมันที่เมือง Postdam หรือ  GFZ ท่านสามารถเข้าไปรับข้อมูลล่าสุดของแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ขึ้นไปทั่วโลกหรือ 2.0 ขึ้นไปหากเกิดในยุโรปและข้อมูลย้อนหลังที่  ลิงค์นี้
  • ศูนย์แผ่นดินไหวยุโรป-เมดิเตอเรเนียน หรือ EMSC ท่านสามารถเข้าไปรับข้อมูลล่าสุดของแผ่นดินไหวขนาด 2.0 ขึ้นไปทั่วโลกและข้อมูลย้อนหลังที่ ลิงค์นี้

สำนักมาตรฐานทั้ง 3 จะรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดจากทุกจุดทั่วโลกหากมีขนาดใหญ่ 4.5 ขึ้นไปและหากขนาดเล็กกว่านั้นแต่มีการ “เชื่อมโยง” ข้อมูลเช่นไต้หวัน หรือสหรัฐฯ ก็จะร่วมรายงานด้วย

บางประเทศไม่เชื่อมต่อข้อมูลกับสำนักสากล เช่นของไทย เราอาจเข้าไปหาข้อมูลจากสำนักแผ่นดินไหวของประเทศนั้นๆ หรือในบางครั้งประเทศดังกล่าวมีสูตรการคำนวนขนาดและตำแหน่งเฉพาะของตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่น ซึ่งอาจได้พิกัดและขนาดแตกต่างจากสากล เราอาจเข้าไปค้นหาข้อมูลจากสำนักแผ่นดินไหวประจำประเทศเหล่านั้น

สำนักแผ่นดินไหวประจำประเทศต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่

แบ่งปันโดย @MrVop กรณุานำข้อมูลไปใช้ด้วยความระมัดระวัง