แสงอัลตราไวโอเลตหรือ UV ถูกใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคในแทบทุกวงการมาช้านาน คำถามคือ มันฆ่าไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในเวลานี้ได้หรือไม่

คำตอบคือ “ได้” แต่ต้องใช้ในความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจง ความเข้มแสงที่มากพอสมควรและต้องใช้ระยะเวลาให้ถูกต้องจึงจะฆ่าไวรัสน้ได้แบบหมดจด

รังสีหรือแสง UV ตามธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามความยาวคลื่นจากมากไปน้อยอันได้แก่ UVA UVB และ UVC  โดยชั้นบรรยากาศโลกจะสกัดกั้นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นไว้ นั่นคือเกือบทั้งหมดของ UVC และส่วนใหญ่ของ UVB จะไม่สามารถเล็ดลอดลงมาถึงผิวโลก รังสีจะถูกดูดซึมโดยชั้นโอโซน คงมีเฉพาะคลื่นยาวนั่นคือ UVA เท่านั้นที่ลงมาถึงพื้น

เท่านั้นก็เพียงพอที่จะฆ่าแบคทีเรียได้หลายชนิด แต่สำหรับไวรัสนั้นยากกว่ามาก โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 นั้น ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและพบว่ามีเฉพาะ UVC ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะเจาะจงที่ 254 นาโนเมตร จึงจะฆ่าไวรัสชนิดนี้ได้ผลดีที่สุด

นั่นหมายถึงไวรัสโคโรนาไม่ตายเพราะ UV ในแสงแดด นอกจากจะถูกเผาเพราะความร้อนจากแดดเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ส่วนอุปกรณ์อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ที่มีประชาชนในหลายประเทศซื้อมาใช้ตามบ้านเพื่อทำความสะอาดหน้ากากอนามัยในการใช้ซ้ำนั้น ทางทีมวิจัยไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ เนื่องจากตู้อบ UV ตามบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความแม่นยำในการสร้างความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรได้จริง และแสงนี้ยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาเป็นอย่างยิ่ง จึงแนะนำให้ใช้เฉพาะกับตู้อบตามโรงพยาบาลเท่านั้น สรุปคือถ้าจะรีไซเคิลหน้ากากอนามัย ควรหาทางอื่นจะดีกว่า

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.livescience.com/uv-light-kill-coronavirus.html