ขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV-2 กำลังก่อโรคระบาด COVID-19 ไปทั่วโลกจนมีผู้เสียชีวิตนับแสนราย ก็มีข่าวการค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวพม่าเพิ่มอีกหลายสายพีนธุ์

ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ต้นเหตุโรคโควิด-19 นั้น มีหลักฐานว่ากลายพันธุ์มาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ BatCoV RaTG13 ที่พบในค้างคาวเกือกม้าจีน แต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ PREDICT ซึ่งทำงานภายใต้องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรือยูเสด (USAID) เผยว่าได้ค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมาอีก 6 ชนิด จากการตรวจสอบประชากรค้างคาวหลายกลุ่มในประเทศพม่า

ช่วงระหว่างปี 2016-2018 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยในในโครงการ PREDICT ได้เดินทางเข้าไปเก็บตัวอย่างค้างคาวจำนวน 11 ชนิด รวมทั้งสิ้น 464 ตัว จากสถานที่ 3 แห่งในพม่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยว หรือไม่ก็เป็นถ้ำที่ชาวพม่าเข้าไปเก็บมูลค้างคาวมาขาย ซึ่งหมายความว่าเป็นจุดที่มนุษย์และค้างคาวได้เข้าไปใกล้ชิดกันเป็นประจำ

ทีมนักวิจัยได้นำค้า่งคาวทั้ง 464 ตัวมาวิเคราะห์ และพบว่ามีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในตัวค้างคาวเหล่านั้น ทีมนักวิจัยได้ตั้งชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ดังต่อไนี้

  • ไวรัสโคโรนา 2 สายพันธุ์ที่พบในค้างคาวเพดานใหญ่ ตั้งชื่อว่า PREDICT-CoV-35 และ PREDICT-CoV-90
  • ไวรัสโคโรนา 2 สายพันธุ์ที่พบใน ค้างคาวปากย่น ตั้งชื่อว่า PREDICT-CoV-47 และ PREDICT-CoV-82
  • ไวรัสโคโรนา 3 สายพันธุ์ที่พบใน ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ ตั้งชื่อว่า PREDICT-CoV-92, PREDICT-CoV-93 และ PREDICT-CoV-96

ไวรัสโคโรนาทั้ง 7 สายพันธุ์ที่พบใหม่ในค้างคาวพม่า มีข้อมูลพันธุกรรมแตกต่างไปจากเชื้อไวรัสโรคซาร์ส (SARS-CoV) และเชื้อไวรัสโรคเมอร์ส (MERS-CoV) และยังแตกต่างไปจากไวรัสโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) จีงไม่อาจมั่นใจได้ว่าไวรัสโคโรนาเหล่านี้จะกลายพันธุ์มาระบาดในมนุษย์หรือไม่

“ไวรัสโคโรนาหลายชนิดอาจไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ถ้าเราได้รู้จักมันก่อน ขณะที่มันยังอยู่ในประชากรสัตว์ที่เป็นแหล่งกำเนิด เราจะมีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจเชื้อโรคใหม่ ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ได้” ดร. ซูซาน เมอร์เรย์ หนึ่งในทีมนักวิจัยอธิบาย

อย่างไรก็ตามโครงการ PREDICT ต้องปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา หลังรัฐบาลสหรัฐฯ สั่งตัดงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว จึงต้องรอการสานต่องานจากนักวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อติดตามไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่พบใหม่นี้ต่อไป

ทีมนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสาร Plos One ตามนี้ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230802

เรียบเรียงโดย @MrVop