กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ นำโดยศาสตราจารย์ Matt Trau ได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ในการตรวจหาเซลมะเร็งให้ได้ผลภายใน 10 นาที ซึ่งสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ แต่ยังไม่อาจบอกได้ว่าเป็นมะเร็งบริเวณใดหรือเป็นมะเร็งหนักหนาถึงขั้นไหนแล้ว

กรรมวิธ๊นี้ใช้การตรวจเเบบใหม่นี้ใช้การนำเซลล์ตัวอย่างไปใส่ในตัวทำละลาย อาทิ น้ำ จากนั้นก็จะแยกแยะลักษณะการก่อตัวของโมเลกุลที่เรียกว่า mythyl groups ที่มีความแตกต่างกันระหว่างเซลปกติและเซลมะเร็ง ขั้นตอนการตรวจมีราคาถูกมาก สามารถพัฒนาไปใช้กับประเทศยากจนในอนาคต และทำได้ง่ายไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่แน่ว่าอาจมีการพัฒนาแอพลิเคชันในมือถือมาช่วยในกรรมวิธีนี้ได้ด้วย

ที่ผ่านมาทีมนักวิจัยได้ทดลองตรวจหามะเร็งในตัวอย่างเนื้อเยื่อและเลือด 200 ตัวอย่าง เเละผลการตรวจมีความเเม่นยำถึงร้อยละ 90 แต่ยังไม่ได้ทดลองในขั้นคลินิก ก็หมายถึงว่ายังต้องการเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนจะสามารถใช้งานจริงในสถานพยาบาลทุกระดับ โดยระหว่างนี้ก็จะมีการพัฒนาเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้บอกได้ว่าเซลมะเร็งที่ตรวจพบเป็นเซลมะเร็งจากบริเวณใดของร่างกายและโรคได้ลุกลามถึงขั้นไหนแล้ว

ผลการวิจัยเผยแพร่ลงในวารสาร Nature Communication

เรียบเรียงโดย @MrVop

ภาพประกอบบทความเป็นเซลมะเร็งเต้านมที่ขยายขึ้นด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็ตรอน เครดิตภาพ  Steve Gschmeissner/Getty/Science Photo Library RM