ดาวเทียม Sentinel-1 ของสหภาพยุโรป พบภูเขาน้ำแข็งน้ำหนักกว่า 315,000 ล้านตัน แยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็งอาเมรี ( Amery ) ของขั้วโลกใต้ หรือทวีปแอนตาร์กติกา ลอยออกสู่ทะเลเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา

ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ลูกนี้ มีขนาด 1,636 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าขนาดพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ( 1,569 ตารางกิโลเมตร) หากคิดแบบไทยๆ ก็คือพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 1,022,500 ไร่ ! ถือว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในรอบกว่า 50 ปีที่แยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็งอาเมรีนี้

และเพื่อการติดตามเส้นทาง ภูเขาน้ำแข็งยักษ์นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “D28” ดา่วเทียมหลายดวงจะคอยคาดการณ์และแจ้งให้เรือเดินสมุทรคอยระวังภูเขาน้ำแข็งลูกนี้ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยขนาดของมัน การติดตามย่อมง่ายกว่าภูเขาน้ำแข็งลูกเล็กๆ

INFOGRAPHIC แสดงการแยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็ง (Ice shelf) กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งลอยออกสู่ทะเล (Supplied: Dr Sue Cook)

อย่างไรก็ตาม การแยกตัวของภูเขาน้ำแข็งยักษ์นี้เป็นไปตามวงจรชีวิตตามปกติของหื้งน้ำแข็งขั้วโลกใต้ที่เป็นส่วนปลายของธารของน้ำแข็งที่สะสมตัวยืดยาวออกจากแผ่นดินไปในทะเล เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะแตกตัวหรือแยกตัวออกมากลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยไปตามกระแสน้ำที่เราเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งหรือ Iceberg นั่นเอง ทั้งนี้การแยกตัวของ D28 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับภาวะโลกร้อน

ภูเขาน้ำแข็ง D28 ลูกนี้มีความหนาราว 210 เมตร ซึ่งคาดว่าจะเดินทางตามกระแสน้ำออกจากขั้วโลกใต้ไปทางทิศตะวันตก และจะคงอยู่นานหลายปีกว่าจะละลายหมด

เรียบเรียงโดย @MrVop