ทีมนักวิทยาศาสตร์ ทดลองปลูกพืช 10 ชนิดบนดินจำลองจากดวงจันทร์และดาวอังคาร และพบว่าส่วนใหญ่สามารถเติบโตจนให้ผลผลิตได้

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Wageningen และสถาบันวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์  นำโดย  Dr. Wieger Wamelink ได้ทำลองการปลูกเมล็ดพืชบนดินจำลองจากดวงจันทร์และดาวอังคาร ผลการทดลองออกมาน่าสนใจ พืชส่วนใหญ่สามารถอยู่รอด บางชนิดสามารถออกเมล็ดเพื่อปลูกซ้ำได้อีก

ดินจำลองในการทดลองนี้ไม่ใช่ดินจริงจากดาวอังคาร เนื่องจากเรายังไม่เคยมียานลำไหนนำตัวอย่างดินกลับมาได้สำเร็จ ทีมงานจึงใช้สูตรผสม  JSC 1A จาก NASA ในการสร้างดินดาวอังคารจำลองขึ้นมา เช่นเดียวกับดินจากดวงจันทร์ที่เคยนำกลับมาได้จากสมัยอพอลโลก็มีไม่เพียงพอในการทดลองนี้ ทางทีมงานจึงผสมดินจำลองด้วยสูตรจาก NASA เช่นเดียวกัน

ทีมงานได้ทดลองปลูกผักกินได้ 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวไรย์ ผักโขม ต้นเครส ผักสลัดร็อคเก็ต มะเขือเทศ หัวไชเท้า กระเทียมต้น ควินัว ถั่ว ต้นหอมจีน ปรากฏว่า 9 ใน 10 ชนิด ยกเว้นผักโขม สามารถเติบโตเป็นต้นขึ้นมาได้

นอกจากนี้ ผัก 3 ใน 10 ชนิดอันได้แก่ เหัวไชเท้า ข้าวไรย์ และต้นเครส ยังสามารถนำเอา เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาปลูกวนซ้ำไปเรื่อยๆด้วย

ถือเป็น 1 ในข่าวดีของวงการสำรวจอวกาศที่ 1 ในปัจจัย 4 สำคัญคือ อาหาร สามารถผลิตได้บนดาวอื่นที่มนุษย์เดินทางไปตั้งรกรากในอนาคต

ผลการวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Open Agriculture [กดอ่าน] 

เรียบเรียงโดย @MrVop