นิวกินี เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก เป็นที่อยู่ของจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ปี 2471 ว่าทั้งเกาะมีสายพันธุ์เดียว หรือแยกเป็นสายพันธุ์เหนือใต้กันแน่

ล่าสุด ดร. คาเลบแม็คมาฮาน นักชีววิทยาเขตร้อนและทีมงานภาคสนามได้ลงสำรวจจระเข้นิวกินี (Crocodylus novaeguineae) โดยสุ่มตัวอย่าง 51 ตัว พบว่ามีสายพันธุ์ที่แยกจากกัน 2 สายพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ทางตอนเหนือของเกาะกับทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งพบได้ทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดปาปัวของอินโดนีเซีย (อิริอันจายา) ในภาคตะวันตกของเกาะ และพื้นที่ของประเทศปาปัวนิวกินี ทางภาคตะวันออกของเกาะชื่อเดียวกัน

รายละเอียดทั้ง 2 สายพันธุ์มีความแตกต่างกันมากพอที่จะประกาศแยกสายพันธุ์ทางใต้ออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า “จระเข้นิวกินี สายพันธุ์ฮอล” ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า (Crocodylus halli) ตั้งชื่อตามฟิลลิป ฮฮล (Philip Hall)  นักชีววิทยาคนล่าสุดที่ผลักดันโครงการสำรวจ

“การทำความเข้าใจประชากรจระเข้ในภาพของสปีชีส์ที่แยกออกจากกัน ทำให้งานอนุรักษ์สามารถลงรายละเอียดได้มากขึ้น” ทีมงานที่ลงภาคสนามศึกษาเรื่องนี้ให้ความเห็น

ที่มา http://www.sci-news.com/biology/halls-new-guinea-crocodile-crocodylus-halli-07646.html

เรียบเรียงโดย @MrVop