การกักตัวเพื่อลดการติดเชื้อของโรคโคโรนาไวรัส SAR-CoV-2 ต้นเหตุโรค COVID-19 ของผู้คนจำนวนมากในเกือบทุกประเทศทั่วโลก นักแผ่นดินไหววิทยาพบว่า คลื่นไหวสะเทือนที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ลดลงถึง 50%

เมื่อการสัญจรภาคพื้นดินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม การขุดเจาะทั้งหลาย ได้ลดลงระหว่างการล็อกดาวน์ ทำให้คลื่นไหวสะเทือนที่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์และมีมาอย่างนานไม่เคยหยุดหย่อนได้หายไปเฉยๆ ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563

งานวิจัยใหม่ที่นำโดยหอสังเกตการณ์ Royal Observatory แห่งเบลเยียม และอีกห้าสถาบันทั่วโลกรวมถึง Imperial College London แสดงให้เห็นว่าการลดลงของคลื่นไหวสะเทือนที่เข้ามารบกวนระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวนั้นจะลดลงอย่างชัดเจนกว่าในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นกว่า

ความเงียบสงบในช่วง 2 เดือนนี้ ทำให้นักวิจัยสามารถพบสัญญาณแผ่นดินไหวจริงที่แอบซ่อนจากการตรวจจับก่อนหน้านี้ และสามารถช่วยให้นักแผ่นดินไหวิทยาสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเสียงแผ่นดินไหวจากมนุษย์และธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

ดร. สตีเฟ่น ฮิกส์ หนึ่งในทีมผู้วิจัย กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงระยะเวลาของความเงียบสงบที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยมีการตั้งเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกแบบละเอียดเป็นต้นมา”

ในการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวจากเครือข่ายทั่วโลกของสถานีแผ่นดินไหว 268 แห่งใน 117 ประเทศและพบว่ามีการลดลงของคลื่นรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยทีมงานได้เริ่มติดตามความเงียบสงบผิดปกตินี้ตั้งแต่เริ่มมีการล็อกดาวน์ครั้งแรกๆในประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคม และพบลักษณะความเงียบสงบผิดปกตินั้นมาเกิดชัดเจนที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม สอดคล้องกับการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมยังพบการลดลงของมลภาวะทั่วโลกอย่างชัดเจนด้วย

Story Source:

Materials provided by Imperial College London. Original written by Caroline Brogan. Note: Content may be edited for style and length.

เรียบเรียงโดย @MrVop