ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทต่างๆในยุโรปซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากมายเห็นถึงความจำเป็นในการมีแอพในมือถือ เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่า วิธีการนี้อาจกลายเป็นดาบสองค

ล่าสุดก็มีระบบซึ่งเป็นทางเลือกใหญ่ๆ อยู่สองระบบด้วยกันในยุโรป โดยระบบหนึ่งซึ่งสนับสนุนโดยเยอรมนีมีชื่อเรียกย่อว่า PEPP-PT ที่ย่อมาจาก Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing ระบบนี้อาศัยการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์เข้าไว้ที่เซิฟเวอร์ส่วนกลาง ในขณะที่อีกระบบหนึ่งซึ่งมีสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำ มีชื่อว่า DP3T นั้นจะไม่มีการใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบรวมไว้ที่เซิฟเวอร์ส่วนกลาง แต่จะกระจายข้อมูลไว้ตามเครื่องมือถือแต่ละคนแทน

ทั้งสองระบบทำงานคล้ายกัน คือจะเตือนเมื่อท่านเข้าใกล้ผู้ป่วยโควิด-19 แม้ว่าจะผู้ป่วยจะไม่มีอาการให้เห็น แต่ระบบรวมศูนย์ข้อมูลอย่าง PEPP-PT อ้างว่า ฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางจะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล จึงควรรวบรวมข้อมูลเอาไว้

ออสเตรีย ไอร์แลนด์ เอสโตเนีย และอีกบางประเทศ เห็นว่าควรใช้ระบบ DP3T เนื่องจากความกังวลว่าอาจเกิดกรณีทีมีรัฐบาลใดนำเทคโนโลยีช่วยด้าน contact tracing มาใช้เกินความจำเป็น นำไปสู่การติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนในวงกว้างโดยพวกนิยมเผด็จการขึ้นมาได้ แต่ทางฝรั่งเศสต้องการใช้ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์มากกว่าเนื่องจากมันความสะดวกของฝ่ายรัฐฯในการจัดการระบาด นอร์เวย์เห็นด้วย แถมไปไกลกว่านั้น คือมีแนวคิดจะพัฒนาแอพของตนเองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์และอัพโหลดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียว

เมื่อความเห็นแตกเป็นสองขั้ว ก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการต่างคนต่างใช้ต่างคคนต่างทำ ซึ่งจะเกิดช่องโหว่ คือแอพทั้งสองขั้วอาจจะไม่สื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเมื่อพลเมืองของประเทศหนึ่งเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในอีกประเทศหนึ่ง ที่ทำมาก็เปล่าประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญในทุกฝ่ายจึงสนับสนุนให้ทั้งสองขั้วต่างตกลงกันได้โดยเร็ว เทคโนโลยีนี้จึงจะช่วยประชาชนได้จริงและทันเวลา

เรียบเรียงโดย @MrVop