นักดาราศาสตร์จากแอฟริกาใต้ “Clyde Fosterส่องกล้องพบจุดขาวรูปวงรี ใกล้จุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัส เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา

จุดขาวนี้เพิ่งปรากฏขึ้น เนื่องจากอนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีนักดาราศาสตร์จากออสเตรเลียได้ส่องกล้องสำรวจดาวพฤหัสบริเวณนี้เช่นกัน แต่ไม่พบจุดขาวที่ว่านี้

Clyde Foster ใช้ฟิลเตอร์เพื่อให้เห็นช่วงคลื่นแสงที่ปกติจะถูกก๊าซมีแทนในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสดูดกลืนเอาไว้

และจุดขาวนี้มีชื่อเรียกชั่วคราวว่า จุดขาว Clyde เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบ

“จุดขาว Clyde นี้น่าจะเป็นการก่อตัวอย่างกระทันหันของกลุ่มเมฆเหนือยอดเมฆชั้นบนสุดอขงดาวแก้สยักษ์” ทีมงานผู้ควบคุมยานจูโนของ NASA อธิบาย

This composite image of Jupiter combines five JunoCam images taken on June 2, 2020, between 6:56 a.m. EDT (3:56 a.m. PDT) and 7:25 a.m. EDT (4:25 a.m. PDT). Image credit: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill / CC BY.

สองวันต่อมา ยานจูโนของ NASA ซึ่งโคจรสำรวจอยู่รอบดาวพฤหัส ได้เคลื่อนผ่านจุดที่ปรากฏจุดขาว Clyde พอดี จึงได้ใช้กล้องบนตัวยาน ถ่ายรูประยะใกล้มาให้เห็น

“แม้รอบโคจรที่ 27 ของยานจูโนจะไม่ผ่านไปบนยอดของ จุดขาว Clyde แต่ยานก็เข้าใกล้พอที่จะถ่ายภาพรายละเอียดมาให้เห็นได้ “

ขณะที่ได้ภาพนี้ ยานจูโนอยู่ห่างจากดาวพฤหัสที่ระยะความสูงระหว่าง 45,000 ถึง 95,000 กิโลเมตร ที่ละติจูด 48 ถึง 67 ใต้

เรียบเรียงโดย @MrVop