นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและสถาบันปาสเตอร์ของเซี่ยงไฮ้พบร่องรอยการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ซึ่งหมายถึงในเวลานี้มีไวรัสชนิดนี้ระบาดอยู่ 2 สายพันธุ์ย่อย

หลังการปรากฏของไวรัสนี้ที่เมืองอู่ฮั่นของจีนซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรค ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งตรวจพบความแตกต่างได้ในส่วน RBD (Receptor-binding domain)) ที่หนามของไวรัส สายพันธุ์เริ่มแรกนั่นคือสายพันธุ์ S มีความรุนแรงน้อยกว่าและแพร่ระบาดได้ช้ากว่า ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ L ที่มีความรุนแรงในการทำลายอวัยวะของมนุษย์มากกว่าและแพร่ได่เร็วกว่า

อย่างไรก็ตาม การแพร่ของสายพันธุ์ L ซึ่งระบาดได้เร็วในช่วงต้น (พบได้ประมาณ 70%) ที่เมืองอู่ฮั่นได้ค่อยๆลดลงจากการเข้าไปแทรกแทรงควบคุมโดยมนุษย์ ความถี่ในการพบสายพันธุ์ L ช่วงหลังจากต้นเดือนมกราคม 2020 จึงเริ่มลดลง และพบสายพันธุ์แรกเริ่มคือสายพันธุ์ S ได้บ่อยกว่า

ทีมงานได้กระตุ้นเตือนว่าการค้นพบครั้งนี้หมายถึงว่าโลกยังรู้เกี่ยวกับไวรัสนี้น้อยมาก เรายังต้องการการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการศึกษาอย่างเร่งด่วนทั้งทางด้านจีโนม พยาธิวิทยาและผลการวิเคราะห์ทาคลีนิก เพื่อให้รับมือการแพร่ระบาดไวรัสนี้อย่างได้ผลก่อนจะสายเกินไป

การค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463?searchresult=1

เรียบเรียงโดย @MrVop