ยานโรเวอร์ ยู่ทู่-2 (Yutu-2) หรือ “กระต่ายหยก-2” เคลื่อนที่บนพื้นผิวด้านไกล (far side) ของดวงจันทร์ เพื่อทำการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในบริเวณที่ยังไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนเป็นระยะทางรวม 424.455 เมตร

จากนี้ ทั้งยานแลนเดอร์ฉางเอ๋อ -4 (ยานลงจอด) และยานโรเวอร์ (ยานสำรวจ) ก็จะจบการทำงานในวันดวงจันทร์ที่ 16 (หนึ่งวันบนดวงจันทร์ยาวเท่ากับ  27.32 วันบนโลก) และจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการพักผ่อน เนื่องจากต่อไปจะเข้าข้างขึ้น ดวงจันทร์ด้านไกลกำลังจะหมดแสงอาทิตย์ ทำให้ยานไม่มีพลังงาน

ทั้งคู่เป็นยานในโครงการฉางเอ๋อที่ออกเดินทางจากโลกตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2561 ลงจอดบนหลุมอุกกาบาต Von Karman ที่ด้านไกลของดวงจันทร์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

นับถึงวันนี้ ยานโรเวอร์กระต่ายหยก 2 กลายเป็นยานอวกาศที่ทำงานบนดวงจันทร์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสร์สำรวจอวกาศ จากตอนแรกที่ถูกออกแบบให้มีอายุงานเพียง 3 เดือน เนื่องจากไม่แน่ใจสภาพความร้อนเย็นที่แตกต่างกันสุดขั้วรวมทั้งรังสีอวกาศต่างๆที่สาดลงบนดวงจันทร์

ยานกระต่ายหยกมีหน้าที่สำรวจองค์ประกอบต่างๆของผิวดินและหินตั้งแต่ระดับชั้นบนลงไป ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา

ส่วนยานแลนเดอรื รับหน้าที่สำรวจทางดาราศาสตร์ด้วยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ สำรวจภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน ตรวจจับองค์ประกอบแร่และโครงสร้างพื้นผิวดวงจันทร์ ีวมทั้งวัดค่ารังสีนิวตรอนและอะตอมที่เป็นกลาง

ทางองค์การอวกาศ CNSA ของจีนยังเตรียมเปิดตัวโครงการฉางเอ๋อ-5 ปลายปีนี้ เพื่อเดินทางไปนำตัวอย่างดินหินบนดวงจันทร์กลับมาวิเคราะห์ที่โลก

เป็นความก้าวหน้าที่สหรัฐฯและรัสเซียต้องจับตา

เรียบเรียงโดย @MrVop