ภาพถ่ายดาวเทียมจาก NASA แสดงให้เห็นว่าระดับมลพิษทางอากาศในประทศจีนเวลานี้ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นั้น “ส่วนหนึ่ง” มาจากจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่มีที่มาจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรค COVID-19 ทำให้ต้องมีการสั่งปิดเมืองจนเศรษฐกิจแทบหยุดชะงักลง

ดาวเทียมอ่านค่าของ NO หรือ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากยานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำภาพจาก 2 ช่วงคือ 2 เดือนแรกของปีที่แล้ว (2019) มาเปรียบเทียบกับ 2 เดือนแรกของปีนี้ (2020) ตามภาพด้านล่าง ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงอากาศที่สะอาดขึ้นจากการที่มนุษย์หยุดทำกิจกรรมที่ปล่อยมลพิษ แต่ในทางตรงข้ามกัน ระบบเศรษฐกิจก็เสียหายอย่างมหาศาล

ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 แล้วมากกว่า 86,900 ราย เสียชีวิตแล้ว มากกว่า 2,900 ราย กระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เฉพาะในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ 42 รายและวันนี้เป็นวันแรกที่มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคนี้ในไทย และการระบาดยังในประเทศต่างๆมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ซึ่งในแต่ละประเทศก็ใช้วิธีในการรับมือแตกต่างกันไป

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นกำหนดไวรัสนี้จากเมืองอู่ฮั่น ใช้วิธี “ปิดเมือง” จนการติดต่อสื่อสารและธุรกิจร้านค้ารวมทั้งระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหยุดลง เป็นผลให้ดาวเทียมเห็นสภาวะมลพิษที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่เห็นในบทความนี้

เรียบเรียงโดย @MrVop