แสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาดไม่มีใครปฏิเสธความจริงข้อนี้ แสงอาทิตย์มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่อุณหภูมิกว่า 15 ล้านองศาสเซลเซียสท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลที่ใจกลางดวงอาทิตย์จนอะตอมของธาตุเบาหลอมรวมกันคายพลังงานออกมา มนุษย์พยายามเลียนแบบการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของดวงอาทิตย์มาหลายสิบปี หากสำเร็จเราจะมีพลังงสะอาดเอาไว้ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่มีวันหมด แต่ที่ผ่านมาความก้าวหน้าของวิทยาการนี้กลับเกิดขึ้นได้อย่างเชื่องช้า

เตาปฏิกรณ์แบบ HL-2M

บนโลกเรานั้น ไม่อาจหาทางสร้างแรงกดดันได้มากเท่าดวงอาทิตย์ การก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจึงต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 100 ล้านองศาเซลเซียสแทน และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทางประเทศจีนก็ได้ทำการทดลองเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์โทคาแมคแบบ HL-2M ที่มีพลาสมาอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 ล้านองศาเซลเซียสได้สำเร็จ

ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่่ผานมา ทางจีนก็ได้ออกมาประกาศหมุดหมายว่าจะสร้างเตาปฏิกรณ์ให้สำเร็จภายในปีนี้ โดยทาง Duan Xuru เจ้าหน้าที่ของ China National Nuclear Corporation ได้ออกมาอธิบายว่าพลาสมาในเตาปฏิกรณ์นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคืออิเล็คตรอนและไอออน ซึ่งที่ผ่านมาเราสามารถทำให้อิเล็คตรอนมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 ล้านองศาเซลเซียสได้สำเร็จแล้ว แต่ ณ จุดนั้น ไอออนมีอุณหภูมิที่สูงเพียง 50 ล้านองศาเซลเซียส ในปีนี้เราจะทำให้ไอออนมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 ล้านองศาเซลเซียสให้สำเร็จให้ได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในทำให้ “ดวงอาทิตย์เทียม” ของเราสามารถจ่ายพลังงานออกมาได้จริงในอนาคต ความรู้อันนี้ยังจะส่งต่อไปที่ ITER ซึ่งเป็นเตาปฏิกรณ์ฟิวชันนานาชาติที่ 35 ประเทศทั่วโลกร่วมกันศึกษาอย่ที่ฝรั่งเศสด้วย

ที่มา New York Post
เรียบเรียงโดย @MrVop