หลังโคจรอยู่รอบโลก 1,036 วัน 22 ชั่วโมง 54 นาที และ 56 วินาที สถานีอวกาศเทียนกง 2 ก็ถูกบังคับให้ออกจากวงโคจรพุ่งลงสลายตัวในชั้นบรรยากาศ ขณะที่ซากที่เหลือตกลงสู่บริเวณสุสานยานอวกาศในมหาสมทุรแปซิฟิกตอนใต้

สถานีอวกาศเทียนกง 2 เป็นสถานีอวกาศแบบสำเร็จรูป ขนาดยาว 10.4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.35 เมตร หนัก 8.6 ตัน ยิงขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนกันยายน 2016 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องทดลองแรงโน้มถ่วงต่ำ บรรจุเจ้าหน้าที่ได้ครั้งละ 2 นาย (มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปประจำอยู่ได้นาน 26 กับ 11 ชั่วโมงในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน) สถานีอวกาศนนี้โคจรรอบโลกทุก 92 นาที เป็นสถานีอวกาศรุ่นทดสอบเช่นเดียวกับเทียนกง-1 แต่มีเทคโนโลยีทีทันสมัยกว่า

ตำแหน่งของ “สุสานยานอวกาศ” ในมหาสมุทรแปวิฟิก ที่ประเทศต่างๆมักสั่งให้ยานอวกาศที่หมดอายุของตน ตกลงมาสู่ทะเลบริเวณนี้

สถานีอวกาศ เทียนกง ทั้ง 2 รุ่น เป็นสิ่งที่จีนใช้ในการศึกษาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งสถานีอวกาศเต็มรูปแบบในชื่อ CSS หรือ  China Space Station ขึ้นไปประจำวงโคจรระยะยาวในอนาคต

การจบภารกิจของสถานีอวกาศเทียนกง-2 เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจากเทียนกง-1 ที่ตกกลับลงมาแบบไม่ได้มีการควบคุม ครั้งนี้สถานีอวกาศเทียนกง-2 ไดรับคำสั่งอย่างเจาะจงให้ติดเครื่องยนต์ พาตัวเองกลับลงมาเผาไหม้ในบรรยากาศโลก มุ่งกลงสู่พื้นน้ำบริเวณ “สุสานยานอวกาศ” ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ สัญญาณตอบรับขาดหายไปเมื่อ 20:08:44 ตามเวลาไทย ถือว่าเป็นการจบการใช้งานอย่างสมบูรณ์ของสถานีอวกาศนี้

ลาก่อน เทียนกง-2

เรียบเรียงโดย @MrVop

ที่มา https://rocketrundown.com/china-deorbit-disused-tiangong-2-space-station/