ผลการทดลองวัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 ในลิงวอก (rhesus macaque) จำนวน 6 ตัว โดยให้ยาตัวละเพียงครั้งเดียว ปรากฏว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันอาการปอกชดอักเสบในกลุ่มลิงเหล่านั้นได้

วัคซีนนี้พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Jenner Institute และ Oxford Vaccine Group ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนครั้งนี้ ได้ทำในห้องทดลอง Rocky Mountain (RML) ของ NIAID ในเมือง Hamilton รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา ลิงทั้ง 6 ตัวได้รับวัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 เป็นเวลา 28 วัน ก่อนจะให้ทีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 โดยทำการเปรียบเทียบควบคู่ไปกับลิงในกลุ่มควบคุมจำนวน 3 ตัวที่ไม่ได้รับวัคซีน 

ผลการสังเกตหลังการให้ลิงทั้ง 2 กลุ่มรับไวรัส SARS-COV-2 สู่ร่างกาย พบว่าลิงทั้ง 6 ตัวที่ได้รับวัคซีนไม่พบการเพิ่มจำนวนไวรัสในปอด และไม่มีความเสียหายปอด ไม่แสดงอาการป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับลิงในกลุ่มควบคุมอีก 3 ตัว

ทีมงานโพสต์ข้อมูลการทดลองของไปยังเซิร์ฟเวอร์ preprint bioRxiv (งานวิจัยนี้ยังไม่ผ่าน peer-reviewed)

อ้างอิง https://www.nih.gov/news-events/news-releases/investigational-chadox1-ncov-19-vaccine-protects-monkeys-against-covid-19-pneumonia

เรียบเรียงโดย @MrVop