Select Page

Category: Platform

หาค่าพาย 12.1 ล้านล้านหลัก ด้วยคอมฯตั้งโต๊ะ

  วันนี้ 14 มีนาคม เขียนแบบอเมริกันได้เป็น 3.14 ทั่วโลกถือวันนี้เป็นวันพาย หรือ Pi Day ค่าพาย π  คือค่าคงที่ๆเกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งตกราว 3.14 กว่าๆ กว่าๆที่ว่านี้ เป็นทศนิยมที่ยาวเหยียด...

Read More
Loading

Archives

Categories