Select Page

Category: Opensource

คอมเก่า โน็ตบุ๊คเก่า ฮาร์ดดิสพัง อย่าทิ้ง ซื้อ Xtra-PC มาเสียบ ใช้ต่อได้เร็วปรื๊ด

Xtra-PC คอมพิวเตอร์จิ๋วตัวเท่า USB ที่จะกลับมาฟื้นชีวิตเครื่องเก่าของคุณ นวัตกรรมใหม่...

Read More
Loading

Archives

Categories