Select Page

Category: Health

สร้างต้นแบบ “ดวงตาชีวภาพ” จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อพัฒนาใช้แทนดวงตาจริงในอนาคต

ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่จำเป็นต้องใส่ตาปลอมเนื่องจากดวงตาจริงได้รับความเสียหาย...

Read More
Loading

Archives

Categories