Select Page

Category: Health

GRT-R910 วัคซีนโควิดฯ​เจนเนอเรชัน​ที่ 2 เพื่อต้านเขื้อกลายพันธุ์​ เริ่มทดลองเฟสแรกในอังกฤษ​แล้ว

บริษัท​ Gritstone bio, Inc. (GRTS) จากสหรัฐ​ฯ เริ่มทดลองวัคซีน​ mRNA​ เจนเนอเรชัน​ที่ 2 เฟสแรก...

Read More

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาต้านไซโตไคน์อินเตอร์ลิวคิน-6 ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6 ก.ค.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน...

Read More
Loading

Archives

Categories