จีนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์เร็วที่สุดในโลกสำเร็จอีกครั้ง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Sunway TaihuLight (ไท้หูไล้ท์)  ทำงานด้วยความเร็วสูง 93 เพตาฟล้อป (93 x 1015...

Read More