ด้วยเครื่องมือที่สามารถรับรู้กิจกรรมต่างๆจากคลื่นสัญญาณของระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การพิมพ์ข้อความแช็ท ส่งอีเมล เปิดเพลงฟัง ดูหนังไปยันการค้นหาข้อมูลในเว็บ

ผู้ป่วยอัมพาตตั้งแต่ส่วนลำคอลงไป 3 ราย (ชาย 2 หญิง 1) ที่ได้รับการปลูกฝังขั้วอิเล็กโทรดของระบบเซ็นเซอร์สัญญาณประสาทที่เรียกว่า “BrainGate2” ไว้ในสมองส่วน motor cortex  สามารถสั่งงานเคอร์เซอร์เมาส์ที่ปรากฏบนหน้าจอแท็บเล็ตได้เพียงใช้แค่ความนึกคิดว่าตั้งใจให้เคอร์เซอร์เคลื่อนไปทิศทางใด ความเร็วเท่าใด และสามารถสั่ง “คลิ๊ก” เมาส์จำลองหรือก็คือการสั่งให้แตะปุ่มบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ณ ตำแหน่งใดๆก็ได้ตามต้องการ

จากการทดลองเบื้องต้น ผู้ป่วยอัมพาตชายทั้ง 2 รายสามารถ “แช็ท” กันแบบเรียลไทม์ได้ด้วยการแตะคีย์บอร์ดบนหน้าจอแบบเดียวกับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ และผู้ป่วยหญิงก็สามรถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และเล่นดนตรีบนเปียโนจำลองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ด้วย โดยทีมนักวิจัยไม่ได้เซ็ทค่าพิเศษอะไรบนแท็บเล็ตเลย ปล่อยให้แท็บเล็ตมีค่าปกติเหมือนตั้งค่าจากโรงงาน เพื่อดูว่าการสั่งงานจากสมองของผู้ป่วยอัมพาตทั้ง 3 รายยากง่ายเพียงใด

ผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS One ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน

เรียบเรียงโดย @MrVop