ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลนำโดย Nenad Sestan ทำการทดลองในเรื่องที่น่าตื่นตะลึง ด้วยการรีบูทเซลบางส่วนของสมองหมูที่นำมาจากโรงฆ่าสัตว์ให้กลับมาทำงานเป็นผลสำเร็จ หลังจากหมูตัวนั้นตายไปแล้ว 4 ชั่วโมง

ทีมนักวิทยาศาสตร์เน้นว่าเซลสมองหมูในการทดลองนี้เมื่อได้รับเลือดและอ๊อกซิเจนปริมาณมากในระบบพยุงชีพที่เรียกว่า BrainEx สมองก็จะกลับมาทำงานได้ แต่เป็นเฉพาะบางส่วนเท่านั้น โดยรวมแล้วสมองยังไม่แสดงสัญญาณของการมีสติ ไม่มีการส่งสัญญาณจากส่วนต่าง ๆ ของสมองให้กันและกัน แต่แม้จะเป็นอย่างนั้น เราอาจต้องกลับมานิยามคำว่า “ตาย” กันใหม่

แต่เดิมเราคิดกันว่าสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จะตายในเวลาไม่กี่นาทีหากขาดเลือดและอ๊อกซิเจนไปหล่อเลี้ยง แต่การทดลองครั้งนี้อาจส่งผลให้ต้องมีการตีความกันใหม่เมื่อสมองยังไม่ตายไปจริงๆ

นักวิจัยกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าขั้นตอนฟื้นฟูสมอง BrainEx นี้ อาจเข้าไปค่อยๆแก้ไขความเสียหายของโมเลกุลและเซลล์ให้ตายช้าลง หรือทำให้ยืดชีวิตเซลสมองให้ทำงานต่อไปได้ อย่างไรก็ตามทีมงานได้มีการยื่นสิทธิบัตรสำหรับระบบฟื้นฟูนี้แล้ว

การทดลองนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่การรักษาโรคเกี่ยวสมองของมนุษย์หลายโรคในอนาคต แต่ ณ วันนี้ก็อาจกลายเป็นข้อถกเถียงทางจริยธรรมว่าการนำสมองหมูจากโรงฆ่าสัตว์มาฟื้นฟูนั้นสมควรทำหรือไม่

ที่มา
https://www.theguardian.com/science/2019/apr/17/scientists-reboot-pig-brain-hours-after-animals-died-yale-university-researchers

เรียบเรียงโดย @MrVop