กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จำนวน 120 คนร่วมกันวิเคราห์ะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตามสถานพยาพาลต่างๆในยุโรป อันได้แก่เมืองมิลาน, มอนซา, มาดริด, ซานเซบาสเตียนและบาร์เซโลนา รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 1,980 คน และได้พบข้อมูลสำคัญว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีเลือดกรุ๊ปเอ (A+) มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงของอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวมากกว่าผู้ป่วยที่มีกรุ๊ปเลือดอื่น ๆ

โดยผู้ป่วยที่มีเลือดกรุ๊ป เอ จะมีโอกาสสูงกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นถึง 45% ที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลว ขณะที่ตัวเลขนี้จะต่ำสุดคือต่ำกว่าถึง 35% ที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีเลือดกรุ๊ปโอ

การวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนเมษายน ที่เน้นไปในเรื่องของอัตราการติดเชื้อ พบว่าบุคคลทั่วไปที่มีเลือดกรุ๊ปเอ นั้น มีโอกาสติดไวรัส SARS-COV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่าบุคคลที่มีกรุ๊ปเลือดอื่น โดยบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ปโอ จะติดไวรัสโรคนี้ยากที่สุด

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.news-medical.net/news/20200603/Blood-group-type-may-affect-susceptibility-to-COVID-19-respiratory-failure.aspx

อ้างอิง (เรื่องความง่ายของการติดเชื้อ) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20058073v1

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20114991v1

เรียบเรียงโดย @MrVop