ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง และล่าสุดก็ได้มีนวัตกรรมใหม่นั่นคือผ้าม่านที่มีส่วนประกอบเป็นเซลล์สาหร่ายจากบริษัท EcoLogicStudio เพื่อมาแก้ปัญหาคาร์บอนในเมืองใหญ่ ต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะ

ผ้าม่านมีชีวิตนี้เรียกว่า Biocurtain ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ผสมกับงานศิลปะ ภายในเป็นเจลชีวภาพทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงด้วยสาหร่ายสีเขียว  โดยมันจะดูดหรือหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้าไปและปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา 

สาหร่ายสีเขียวที่ประกอบขึ้นเป็นเจลชีวภาพนี้คือ Cyanobacteria เป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่ทรงพลัง เจลชีวภาพในปริมาณหนึ่งตารางเมตรสามารถดูดคาร์บอนได้วันละ 31 กรัม และปล่อยออกซิเจนได้วันละ 24 กรัม แต่มันมีอายุไม่นาน เมือนำมาใส่เข้าไปในผ้าม่านแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ สองสัปดาห์

ม่านสาหร่ายแก้โลกร้อนนี้เริ่มมีทดลองติดตั้งไว้ในอาคารหลายแห่งในยุโรป นอกจากนี้ก็ยังเคยมีการนำไปแสดงในงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีที่กรุงปารีส

หากวิธีการนี้ได้ผล ในระยะยาวอาจมีนวัตกรรมใหม่ๆในทิศทางเดียวกันนี้ ลองจินตนาการถึงวันที่องค์ประกอบทุกส่วนของเมืองใหญ่สามารถต่อต้านคาร์บอนไดออดไซด์ได้ด้วยตัวมันเอง น่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่น้อย

เรียบเรียงโดย @MrVop