วันวิษุวัต หรือ Equinox​ เกิดปีละ 2 รอบ รอบแรกที่ผ่านไปแล้วเกิดเมื่อวันที่ 21 มี.ค รอบสุดท้ายของปีนี้คือวันที่ 22 ก.ย.

คำว่า Equinox มาจากภาษา​ละติน aequus (equal) และ nox (night) แปลเป็นไทยสวยๆว่า ราตรีเสมอภาค เป็นวันที่แกนโลกตั้งฉาก​กับแสงจากดวงอาทิตย์​พอดี

เวลา 20:21 วันที่ 22 กันยายน 63 แสงจากดวงอาทิตย์จะข้ามเส้นศูนย์สูตรจากเหนือไปใต้ เวลานั้นแสงจะตั้วฉากกับเส้น​ศูนย์สูตร​ด้วย เวลากลางวันและกลางคืนที่เส้นศูนย์สูตรก็จะยาวเท่ากัน และหลังจากนี้ไป ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกย้ายไปทางซีกโลกใต้ทีละน้อยๆ จนปีถึวจุดใต้สุด ณ วันเหมายัน ซึ่งปีนี้ตรง​กับ​วันที่​ 21 ธ.ค.

วันวิษุวัต​ในเดือนกันยายน หรือ ศารทวิษุวัต หรือ Autumn Equinox​ ถือเป็นจุดสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่​ฤดู​ใบไม้​ร่วง​ในซีกโลกเหนือ (สำหรับประเทศที่มี 4 ฤดู) ประเทศในซีกโลกเหนือจะพบแสงอาทิตย์ที่มีเอียงมากขึ้น ความร้อนลดลง ตรงกันข้ามกับซีกโลกใต้ ที่ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น สำหรับประเทศ​จีนมีชื่อเรียกเฉพาะ​ของวันนี้ว่า วันชิวเฟิน(秋分)

เเรียบเรียง​โดย​ @MrVop​