Select Page

Author: VOP

นักวิจัยใช้อนุภาคมิวออนในการวัดความต่างศักย์ของสายฟ้าและพบว่ามันมากจนน่าตกใจ

ความต่างศักย์ของสายฟ้าที่เราเข้าใจกันอยู่แต่เดิมนั้น มาจากการวัดค่าโดยใช้บอลลูนและเครื่องบิน...

Read More

นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์น้อยที่โคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแล้ว

ในที่สุด นักดาราศาสตร์ก็ได้รู้จักดาวเคราะห์น้อยดวงที่รอบดวงอาทิตย์ในวงโคจรที่เล็กกว่าวงโคจรของโลก...

Read More

Archives

Categories