Select Page

Author: VOP

ยานโรเวอร์ “ยู่ทู่” หันกลับไปถ่ายภาพยานแลนเดอร์ “ฉางเอ๋อ” ที่ฟากไกลของดวงจันทร์ ส่งกลับมาให้ชม

หนึ่งวันบนดวงจันทร์ยาวเท่ากับ 27 วันเศษบนโลกเรา และแน่นอนเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์...

Read More

Archives

Categories