ไฟไหม้ป่าไม้พุ่ม (Bush fire) ครั้งมโหฬารในประเทศออสเตรเลียที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่กันยายน 2562 จนเวลานี้ ถิอเป็นความเสียหายทางธรรมชาติที่ร้ายแรงยิ่งยวดทั้งต่อสัตว์ป่า พันธุ์พืช และสภาพภูมิอากาศโลก เว็บไซต์ Vice.com ได้ทำอินโฟกราฟฟิกจำนวนหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมหันตภัยธรรมชาติครั้งนี้

ภาพด้านบนสุด ซึ่งเป็นภาพประกอบบทความ แสดงให้เห็นขนาดพื้นที่ที่เกิดไฟป่าไม้พุ่ม (Bush Fire) ในออสเตรเลีย ซึ่งกินพื้นที่ๆถูกเผาไหม้เป็นบริเวณถึง 10 ล้าน 3 แสนเฮกตาร์ หรือ 103,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าพื้นที่ภาคเหนือของไทยทั้งภาค ใหญ่กว่าไฟไหม้ป่าดงดิบแอมะซอนที่เกิดช่วงเดือนสิงหาคมในปี 2562 ที่มีขนาด 900,000 เฮกตาร์ และแน่นอนใหญ่กว่าไฟไหม้ป่าครั้งนี้ในแคลิฟอร์เนียร์เมื่อปี 2561 ที่มีขนาด 800,000 เฮกตาร์

ภาพอินโฟกราฟฟิกต่อมา แสดงให้เห็นความเร็วในการลุกลามของไฟป่าไม้พุ่มออสเตรเลียคที่มีอัตราเร็วถึง 22.53 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่าไฟป่าไม้ดงดิบที่มีความเร็วในการลุกลาม 10.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กว่า 2 เท่า และเร็วกว่าความเร็วในการวิ่งโดยเฉลี่ยของมนุษย์ที่อยู่ที่ 9.81 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย นี่คือสาเหตุว่าทำไมไฟป่าออสเตรเลียครั้งนี้ถึงอันตรายนัก

จากการประเมินโดยวิธีตามบทความนี้ [กดอ่าน] มีสัตว์ป่าจำนวนอาจถึง 1,000 ตัวที่เสียชีวิตจากไฟป่าออสเตรเลีย ภาพอินโฟกราฟฟิกต่อมา แสดงให้เห็นว่าจำนวนของหมีโคอาลาในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐเดียวนั้นมีจำนวนที่ต้องสุญเสียไปถึง 1 ใน 3

และแม้ไม่มีอินโฟกราฟฟิก ก็มีข้อมูลเสริมว่า จนถึงเวลานี้นั่นคือสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 ยังคงมีนักดับเพลิงประมาณ2,700 คนรวมทั้งอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่ไฟป่าเพื่อพยายามหยุดยั้งการลุกลาม คิดเป็นจำนวนราว 40 เปอร์เซ็นต์ของนักดับเพลิงในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ถือว่ามีหน่วยดับเพลิงใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกจากนักดับเพลิงจำนวนรวมถึง 6,800 คน และในจำนวนผู้เสียชีวิต 25 ราย มีนักดับเพลิง 3 รายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้

ก็ได้แต่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และภาวนาให้ไฟป่าครั้งนี้มอดดับในเร็ววัน เพื่อที่ความสูญเสียต่างๆจะได้ลดน้อยลง

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.vice.com/en_asia/article/k7e8ne/australia-bushfires-statistics-infographic

เรียบเรียงโดย @MrVop