ปี 2562 หรือ 2019 นี้มีอะไรน่าสนใจบนท้องฟ้าให้ติดตามบ้าง ไปดูกัน

 • 3 มกราคม โลกเข้าใกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี 2019 ทีระยะ 147,099,760  กม.
 • 3-4 มกราคม ฝนดาวตก Quadrantids
 • 6 มกราคม สุริยุปราคาบางส่วน  12:16 เวลาไทย เงามืดผ่านเกาะทางใต้ของญี่ปุ่น มองไม่เห็นในไทย  ดูแผนที่
 • 21 มกราคม ซุปเปอร์มูน
 • 21 มกราคม จันทรุปราคาเต็มดวงไทยไม่เห็น เห็นทางฝั่งอเมริกา ดูแผนที่
 • 22 มกราคม ดาวพฤหัสชิดใกล้ดาวศุกร์ ห่างกัน  2.4°
 • 19 กุมภาพันธุ์ ซุปเปอร์มูนครั้งที่สอง 22:53 เวลาไทย
 • 21 มีนาคม วสันตวิษุวัต (vernal equinox) เวลา 04:58 ตามเวลาไทย จีนเรียกวัน “ชุนเฟิน”(春分)ไทยเรียกวันราตรีเสมอภาค ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งแรกของปี
 • 21 มีนาคม ซุปเปอร์มูนครั้งที่สาม 08:43 เวลาไทย
 • 22-23 เมษายน ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวพิณ หรือ Lyrids
 • 27 เมษายน ดวงอาทิตย์ตรงศรีษะกรุงเทพฯครั้งที่ 1 (ขาขึ้น) เวลา 12:15 ที่ 264 °W
 • 6-7 พฤษภาคม ฝนดาวตก Eta Aquarids
 • 18 พฤษภาคม Blue moon
 • 10 มิถุนายน ดาวพฤหัสใกล้โลก สว่างสุดในรอบปี เห็นทั้งคืน
 • 21 มิถุนายน วันครีษมายัน จีนเรียกวันเซี่ยจื้อ(夏至) เป็นวันที่กลางคืนสั้นที่สุด กลางวันยาวที่สุดในซีกโลกเหนือ ถือเป็นเริ่มฤดูร้อนในประเทศที่มี 4 ฤดู
 • 2  กรกฎาคม สุริยุปราคาเต็มดวง เงามืดผ่านขั้วโลกใต้ ดูแผนที่
 • 9  กรกฎาคม ดาวเสาร์ใกล้โลก สว่างสุดในรอบปี เห็นทั้งคืน
 • 5 กรกฎาคม  โลกออกห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี 2019 ทีระยะ 152,104,285 กม.
 • 16 กรกฎาคม จันทรุปราคาบางส่วน เห็นในไทยตอนรุ่งสาง ดูแผนที่
 • 28-29 กรกฎาคม ฝนดาวตก มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
 • 12-13 สิงหาคม ฝนดาวตกวันแม่ มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวเพอซิอุส หรือเพอวิอิดส์
 • 16 สิงหาคม ดวงอาทิตย์ตรงศรีษะกรุงเทพฯครั้งที่ 2 (ขาลง) เวลา 12:22 ที่ 317 °W
 • 23 กันยายน ศารทวิษุวัต (autumnal equinox) เวลา 14:50 ตามเวลาไทย
 • 8 ตุลาคม ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวมังกร ดราโกนิดส์
 • 21-22 ตุลาคม ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวนายพราย โอไรอันนิดส์
 • 5-6 พฤศจิกายน ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาววัว หรือ ทอริดส์
 • 17-18 พฤศจิกายน ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวสิงโต หรือ ลีโอนิดส์
 • 11 พฤศจิกายน ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ไม่เห็นในไทยเพราะเป็นตอนกลางคืน
 • 24 พฤศจิกายน  ดาวพฤหัสชิดใกล้ดาวศุกร์ ห่างกัน  1.4°
 • 13-14  ธันวาคม ฝนดาวตกที่มีศูนย์กลางกระจายจากกลุ่มดาวคนคู่หรือเจมินิดส์
 • 21-22 ฝนดาวตก Ursids
 • 22 ธันวาคม วันเหมายัน จีนเรียกวันตงจื้อ(冬至) ถือเป็นเริ่มฤดูหนาวในประเทศที่มี 4 ฤดู ดวงอาทิตย์เอียงไปทางทิศใต้สุด 11:19 ตามเวลาไทย
 • 26 ธันวาคม สุริยุปราคาวงแหวน เห็นได้ในทางใต้ของอินเดีย ศรีลังกา สุมาตรา สิงคโปร์ กาลิมันตัน ดูแผนที่

เครดิตภาพประกอบจาก BBC
เรียบเรียงโดย @MrVop