นาซาได้พัฒนาหุ่นยนต์ทรงลุกบาศก์ขนาดกว้างด้านละ 1 ฟุตจำนวน 3 ตัว เรียกว่าหุ่นยนต์ฝูงผึ้งอวกาศ หรือ “Astrobees” เพื่อส่งขึ้นไปช่วยงานนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ

หุ่นทั้ง 3 ตัวมีชื่อเรียกว่า “ฮันนี่” “บัมเบิล” และ “ควีน” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับ “ผึ้ง” ทั้ง 3 ตัวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ติดตั้งกล้อง จะบบไจโร ไมโครโฟน ลำโพง เซ็นเซอร์ RFID และเซ็นเซอร์อีกหลากหลายชนิด มีแขนกลเล็กๆ และเคลื่อนที่ไปมาในสถานีอวกาศด้วยการใช้ใบพัดเล็กๆที่ติดตั้งไว้รอบตัว

นาซาส่ง “ขาตั้ง” สำหรับให้เจ้า “แอสโตรบี” ใช้พักผ่อนและชาร์จไฟขึ้นไปกับเที่ยวบินส่งสัมภาระของ Northrop Grumman ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 61และส่งหุ่น 2 ตัวแรกคือ “บัมเบิล” และ “ฮันนี” ขึ้นไปกับเที่ยวบินส่งสัมภาระของ Northrop Grumman อีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน 62 ที่ผ่านมา ส่วน “ควีน” หุ่นตัวสุดท้ายยังอยู่ในห้องทดลองภาคพื้น รอส่งขึ้นไปในเที่ยวบินหน้า

หุ่น “แอสโตรบี” มีหน้าที่ช่วยงานที่ต้องทำซ้ำๆเช่นการเช็กสต็อกที่ต้องทำประจำเพื่อดูว่าอาหาร หรือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของนักบินอวกาศเหลือมากน้อยเท่าใด โดยมันสามารถนับจำนวนหรือแยกประเภทสิ่งต่างๆด้วยการอ่านรหัสจากสัญญาณ RFID ทีติดตั้งไว้บนวัตถุนั้น นอกจากนี้มันยังมีหน้าที่หลากหลายเช่นคอยฟังเสียงที่ผิดปกติที่อาจเกิดกับตัวสถานีอวกาศ คอยถ่ายภาพหรือรับคำสั้งให้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆหรือช่วยเป็นมือไม้ในการหยิบจับหรือช่วยงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์บนโลกยังสามารถขอใช้เจ้าหุ่นแอสโตรบีในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดย AI ในตัวมันเองก็จะเรียนรู้ทุกเรื่องราวตั้งแต่การทรงตัวและการเคลื่อนที่ในที่ไร้แรงโน้มถ่วงไปจนถึงเรื่องราวของการช่วยงานต่างๆ และสั่งให้มันกลับไปที่ “ขาตั้ง” เพื่อชาร์จไฟเมื่อกำลังไฟลดต่ำลง รวมทั้งหาที่ยึดเกาะเมื่อไม่ได้ทำงานเพื่อประหยัดไฟฟ้าของใบพัดทรงตัว

หุ่นทั้ง 3 ตัวคือเวอร์ชันแรกๆของหุ่นช่วยงานในยานอวกาศที่ต้องเดินทางระยะไกลในอนาคต

เรียบเรียงโดย @MrVop