อยากเปิดบัญชีออนไลน์ ควรเปิดสมุดบัญชีผ่านแอพธนาคารไนดีที่สุด 2566

เปิดบัญชีออนไลน์หรือการเปิดบัญชีผ่านแอพ ของธนาคารไหนดี 2566, 2023

เปิดบัญชีออนไลน์ คือ การเปิดบัญชีเงินฝากเหมือนกับการเปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร แต่เปลี่ยนมาอยู่บนช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ไม่มีสมุดบัญชี และในส่วนของบัตร ATM หรือบัตรเดบิตก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าว่าต้องการจะทำหรือไม่ ซึ่งการเปิดบัญชีผ่านแอพสามารถจะทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และถือเป็นเรื่องราวดีๆที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความคิดที่จะเก็บออมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าการเปิดบัญชีที่สาขา

แนะนำข้อดีต่างๆในการเปิดบัญชีออนไลน์ 2566, 2023

วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์กับเปิดบัญชีธนาคารไหนดี

ในการเลือกเปิดบัญชีออนไลน์ และจะเป็นประเภทบัญชีแบบไหนโดยสิ่งที่จะต้องคำนึงคือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารไหนดี อย่างเช่นหากจะต้องใช้เป็นบัญชีเงินเดือน ก็จะต้องเลือกธนาคารที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด หรือจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อเอาเลขบัญชีไปรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการรัฐ อย่างธนาคารกรุงไทย หรือจะใช้เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน ก็จะต้องเลือกธนาคารสำหรับหน่วยการลงทุนนั้นๆ เป็นต้น

 1. สำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์ ก็จะต้องมีมือถือสมาร์โฟน และหมายเลจบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการจะเปิดบัญชีผ่านแอพ
 2. ให้กรอกข้อมูลของผู้เปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด และจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. จากนั้นคลิกยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้สามารถจะเปิดเผยประวัติข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 4. จากนั้นกรอกรหัส OTP และทำการยืนยันตัวด้วยการถ่ายรูปตัวเอง, ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ต เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เปิดบัญชีออนไลน์ มีธนาคารไหนให้บริการเปิดบัญชีผ่านแอพได้บ้าง

 • เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ผ่านแอป K PLUS
 • เปิดบัญชีออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านแอป SCB Easy
 • เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ผ่านแอป Krungthai NEXT
 • เปิดบัญชีผ่านแอพ KMAกับธนาคารกรุงศรี 
 • เปิดบัญชีกับธนาคารทหารไทย (ธนาคารทีเอ็มบี) ผ่านแอป TMB Touch
 • เปิดบัญชีแบบออนไลน์ธนาคารยูโอบี ผ่านแอป TMRW by UOB
 • เปิดบัญชีออนไลน์ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
 • เปิดบัญชีกับธนาคาร LH BANK ทำผ่านแอป LH Bank M Choice

เปิดบัญชีออนไลน์ จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง 2566, 2023

 • ธนาคารกรุงไทย ให้ดอกเบี้ยที่อัตรา 1.5% สำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่เกิน 1 ล้านบาท และส่วนที่เกินจากนั้นจะได้รับดอกเบี้ย 0.5% โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
 • เปิดบัญชีผ่านแอพธนาคารกสิกรไทยให้ดอกเบี้ย 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท และ 0.5% สำหรับส่วนที่เกินโดยจะให้คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ย 1.5% สำหรับเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท และในส่วนที่เกินจะได้ดอกเบี้ย 0.5% โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
 • จากการเปิดบัญชีผ่านแอพของธนาคารกรุงศรี ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี และคงที่ 2 ปี โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายให้ทุกๆเดือน โดยต้องฝากเข้าบัญชีครั้งละ 5,000 บาทขึ้นไป 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กับการเปิดบัญชีออนไลน์จะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 2% โดยช่วงที่ได้ดอกเบี้ย 2% คือเงินฝาก 10,001 – 50,000 บาท ส่วนในช่วง 50,0001 – 100,000 จะได้ดอกเบี้ย 1% และเกิน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้ 0.2% และช่วงที่ยังไม่ถึง 10,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ย 0.2% เช่นกัน โดยรวมแล้วดอกเบี้ยที่จะได้อยู่ที่ 1.64% นอกจากนี้ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเป็นรายวัน ถือว่าเป็นการได้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด และยังจ่ายให้กับลูกค้าทุก ๆ สิ้นเดือนอีกด้วย