รู้จักกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดตั้งแต่ 300-500 บาทปี 2566

มาตรการช่วยเหลือต่างๆจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566, 2023

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือบัตรสวัสดิการสำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อย ซึ่งแต่เดิมก็เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับประชาชนอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็มีบัตรคนจน 65 นั่นเอง จนกระทั่งเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ออกมาเป็นระยะ ซึ่งในแต่ละโครงการก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ทุกครั้ง

แนะนำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566, 2023

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

  • ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะต้องเป็นสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จะต้องเป็นผู้ว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีช่วยลดปัญหาการไปเสี่ยงกับแหล่งเงินกู้นอกระบบ
  • ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ต่างๆ
  • กรณีที่มีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งสิ้นจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
  • จะต้องนำรายได้ต่อครัวเรือนนำมาประกอบการพิจารณาด้วย
  • กรณีมีรถยนต์จะต้องถูกนำมาพิจารณาประกอบการสมัคร และหากมีรถยนต์มากถึง 2 – 3 คัน จะไม่สามารถได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
  • สำหรับผู้สมัครที่มีบัตรเครดิต จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นก็จะเท่ากับว่าผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500 บาท

เป็นมาตรการจากกระทรวงการคลังที่เป็นการดำเนินโครงการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า ร้านที่ร่วมโครงการของรัฐบาล ซึ่งจะมีราคาประหยัดสำหรับผู้ที่มีบัตร ในจำนวนเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือน ซึ่งไม่สามารถจะเบิกถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 3000 บาท กับโครงการคนละครึ่งเฟสแรก

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 3000 บาท เป็นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลกับโครงการคนละครึ่ง 3,000 บาทในเฟสแรก โดยจะได้รับเงินผ่านแอปเป๋าตังก์ และจะได้ใช้ต่อวันไม่เกิน 150 บาทโดยจะต้องจ่ายเงินเองอีก 150 บาท ซึ่งหากวันไหนใช้ไม่ครบ จะสามารถเก็บไปใช้ได้ใหม่ในวันรุ่งขึ้น แต่ก็จะอยู่ในข้อกำหนดคือได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

สำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการรัฐ 3000 บาท จะใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยเช่นกัน โดยจะใช้แอปถุงเงินเพื่อใช้ในการรับเงินจากโครงการคนละครึ่ง โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานเงินช่วยเหลือโครงการคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะต้องมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องทำการยืนยันการใช้สิทธิ์ของตัวเองภายในแอพเป๋าตังก์