แนะนำบัตรคนจนปี 2023 พร้อมข้อมูลบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ฟรีค่าสมัคร

บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ มีเงินช่วยเหลืออะไรบ้าง 2566, 2023

จากโครงการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือจะเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจน ซึ่งจะมีเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดให้ทุกเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตร ประจำเดือนเมษายน 2566 บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนบ้าง รวมถึงสิทธิ์พิเศษต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรในเดือนเมษายน ก็จะมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 2566, 2023

บัตรคนจนจะได้รับวงเงินสำหรับซื้อสินค้า ในทุกๆเดือน

โดยวงเงินที่จะได้เพื่อไว้ใช้ชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆที่มีความจำเป็น ซึ่งจะได้รับเงิน 200 – 300 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายได้ในแต่ละคนที่ได้รับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ จะต้องนำไปซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยเฉพาะเท่านั้น หรือจะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลเท่า โดยจะแยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

บัตรคนจนจะได้เงินช่วยค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

โดยจะได้รับทุกๆเดือน เดือนละ 500 บาทต่อคน ซึ่งจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน ซึและสำหรับวิธีการใช้วงเงินนี้โดยการรูดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อทำการหักค่าใช้จ่ายได้ในการโดยสารรถ ซึ่งได้ทั้งทั้งรถเมล์, รถไฟหรือรถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แต่มีเงื่อนไขในการใช้บัตรคนจน สำหรับค่าค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

บัตรคนจน กับส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม

เงินช่วยเหลือสำหรับบัตรคนจนล่าสุดนี้จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 45 บาทและจะได้ทุก 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะเท่านั้น

บัตรคนจน กับเงินช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา

โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเป็นเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินตามที่รัฐบาลกำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำมาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

บัตรคนจน กับเงินส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ และเมื่อบิลค่าไฟฟ้ามาก็ให้จ่ายเงินไปก่อน จากนั้นระบบจะจัดเก็บข้อมูลจากนั้นจึงจะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ในจำนวนเงิน 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจน

โดยปกติผู้พิการผู้ถือบัตรคนจนจะได้เงินช่วยเหลือทุกเดือนๆละ 800 บาท และจะได้เพิ่มอีก 200 บาท ทำให้จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดในวันที่ 22 ของเดือนถัดไป โดยมาตรการช่วยเหลือนี้จะมีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2566