ทีมนักวิจัยด้านวิศวกรรมการบินอวกาศจากเซอร์เบียและสหรัฐฯ ค้นพบ “ทางด่วนอวกาศ” (space superhighway) ที่ช่วยเร่งให้วัตถุอวกาศต่าง ๆ ตั้งแต่ดาวเคราะห์​น้อย​ ดาวหาง หรือแม้แต่ยานอวกาศ ให้เดินทางด้วยความเร็วสูงขึ้นหลายเท่า

ทีมนักวิจัย​ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหารูปแบบของปฏิสัมพันธ์ของวัตถุอวกาศหลายล้านชิ้นในระบบสุริยะที่มีต่อกัน และ​ได้พบว่าวงโคจรและการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านี้​มีลักษณะ​บางอย่าง​ที่เปรียบเสมือนทางโค้งที่เชื่อมต่อกันเป็นชุด กลายเป็น​ “แมนิโฟลด์” (manifold) หรือโครงสร้างเชิงปริภูมิอันซับซ้อน​ ทีมงานตั้งชื่อเส้นโค้งเหล่านี้ว่า “โค้งแห่งความปั่นป่วน” (arches of chaos)

“โค้งแห่งความปั่นป่วน” (arches of chaos) ที่พบเป็นครั้งแรกนี้ ลากยาวตั้งแต่​แถบดาวเคราะห์น้อยที่​อยู่​ระหว่าง​ดาวอังคารกับดาวพฤหัส​ ยาวไปจนถึงดาวเนปจูน ที่วัตถุ​อะไรก็ตามที่เดินทางไปตามเส้นโค้งนี้ จะสามารข้ามระบบสุริยะไปได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบปี เร็วกว่าการเดินทางตามปกติเป็นสิบเป็นร้อยเท่า

ทีมวิจัยเชื่อว่า “ทางด่วนอวกาศ” นี้เกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง​ของดาวพฤหัสบดีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจุดเชื่อมต่อและจุดที่ให้แรงส่งมากที่สุดในบริเวณนั้น ดาวเคราะห์​ที่มีแรงโน้มถ่วง​รองๆลงไปก็น่าจะสร้างทางด่วนที่มองไม่เห็น​นี้ขึ้นมาได้เช่นกัน

ทีมงานจะยังศึกษา​ “โค้งแห่งความปั่นป่วน” (arches of chaos) นี้ต่อไปว่ามีความปลอดภัย​เพียงใดที่ยานอวกาศ​ในอนาคต​จะใช้เป็นเส้นทาง​พิเศษ​เพื่อลดระยะ​เวลา​ในการเดินทาง​ออกจากระบบสุริยะ​หรือเดินทางระหว่างดาวเคราะห์​รอบนอก

การค้นพบ​ครั้งนี้​ตีพิมพ์​เผยแพร่​ลง​ใน​วารสาร​ Science Advances ฉบับ​วันที่​ 25 พ.ย. 63