ทีมนักโบราณคดีนานาชาติได้พบลูกบอลหนังโบราณ 3 ลูกในสุสาน Yanghai ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ใกล้เมืองทัวปาน มลฑลซินเจียง​ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ลูกบอลโบราณทั้ง 3​ลูกที่พบนี้ มีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 7.4 ถึง 9.2 ซม. (2.9-3.6 นิ้ว) ภายในยัดไว้ด้วยเส้นขนหรือไม่ก็เศษหนังหุ้มด้วยแผ่นหนังแล้วมัดภายนอกด้วยสายรัดอีกที ลูกบอลสองในสามลูกมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงที่เปลือกหนังด้านนอก

ลูกหนังสามลูกจาก Turfan ประเทศจีน เครดิตรูปภาพ: XY Chen & P. ​​Wertmann

เมื่อนำลูกบอลทั้งสามไปตรวจอายุด้วยเรดิโอคาร์บอน พบว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 1189 ถึง 911 ปีก่อนคริสตศักราช นั่นทำให้ลูกบอลเหล่านี้เก่าแก่กว่าลูกบอลหนังโบราณที่ขุดพบจากแหล่งอารยธรรม​อื่น

“ลูกบอลพวกนี้เก่าแก่กว่าลูกบอลโบราณที่เคยพบในแถบยูเรเซียถึง 500 ปี” Dr. Patrick Wertmann นักโบราณคดีจากสถาบันเอเชียและเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยซูริกกล่าว

“ อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่ข้อมูลทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับลูกบอลเหล่านี้มีไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามว่า มันใช้เล่นกับเกมกีฬาชนิดไหน”

แม้ลูกบอลสองในสามลูกจะถูกขุดพบในหลุมศพของนักขี่ม้า และมีการขุดพบไม้รูปร่างโค้งในหลุมศพที่อยู่ไม่ห่างกันเท่าไร แต่ก็ยังไม่มีอะไรเชื่อมโยง​ว่าลูกบอลหนังที่พบนี้เป็นลูกบอลที่ใช้ในกีฬาประเภทฮ้อกกี้หรือโปโล

ทีมงานตีพิมพ์​เผยแพร่​ผลงาน​การค้นพบ​ครั้งนี้​ลงในวารสาร Journal of Archaeological Science: Reports.

_____

Patrick Wertmann et al. New evidence for ball games in Eurasia from ca. 3000-year-old Yanghai tombs in the Turfan depression of Northwest China. Journal of Archaeological Science: Reports, published online October 1, 2020; doi: 10.1016/j.jasrep.2020.102576

ที่มาและเครดิตภาพ​ http://www.sci-news.com/archaeology/turfan-balls-08941.html

เเรียบเรียง​โดย​ @MrVop​