การที่ Apple เข้าซื้อบริษัท FoundationDB ซึ่งเป็น start up ที่ทำ NoSQL Database ที่กำลังรุ่ง (Scalable NoSQL, high performance, Multi Key DB)

พอซื้อแล้ว ก็ปิด GitHub page ของ FoundationDB แบบ “ทันทีทันใด” เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเอามาก เพราะ FoundationDB มีซอฟต์แวร์ OpenSource ที่นักพัฒนาจำนวนมากใช้อยู่

ตามปกติแล้วการเข้าซื้อบริษัทที่ทำ OpenSource software มักจะยอมให้มี OpenSource version ดำเนินต่อไป อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง การปิดแบบทันทีทันใด เป็นผลกระทบต่อนักพัฒนาที่ใช้ OpenSource ดังกล่าวอย่างมาก

แม้ไม่ผิดกฎหมายใด แต่มันทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีเอามากในวงการพัฒนาที่ใช้ OpenSource

โลกตอนนี้ Microsoft พยายามออกจากโลก Proprietary มาเป็น OpenSource มากขึ้น และดูเหมือนว่า Apple กำลังทำในทางตรงกันข้าม…