โรคระบาดหลายโรค หรือแม้แต่โรคไม่ระบาด ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคนั้นๆจะไม่กลับมาเป็นอีกตลอดชีวิต หรืออย่างน้อยก็หลายปี แต่ผลการศึกษาจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแพทย์ฉงชิ่ง พบว่าระดับภูมิต้านทานในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะมีอาการปรากฎให้เห็นหรือไม่ จะลดลงภายในไม่เกิน 3 เดือน ทำให้มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีกเสมอ

การวิจัยดังกล่าวใช้วิธีตรวจสอบการตอบสนองภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงอาการ 37 คน และไม่แสดงอาการ 37 คน พบว่าผู้ป่วยกว่า 90% จะมีระดับของภูมิต้านทานประเภท IgG ลดลงเฉลี่ยมากกว่า 70% ภายใน 2-3 เดือนนับจากเริ่มติดเชื้อ

ผลวิจัยที่ออกมาส่งผลให้มีการตั้งคำถามถึงความเสี่ยงในการใช้มาตรการออกพาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน หรือ ‘Immunity Passports’ เพื่อให้ผู้หายป่วยจากโรคโควิด-19 สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม Jin Dong-Yan ศาสตราจารย์ด้านไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งไม่ได้เป็นะส่วนหนึ่งของทีมวิจัยนี้ ให้ความเห็นในเชิงที่ว่า ผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้ยังมีจุดให้ตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างคนป่วยอย่างละเพียง 37 คนนั้นถือว่าน้อยเกินไป

ที่มา https://www.thejakartapost.com/life/2020/06/22/antibody-levels-in-recovered-covid-19-patients-decline-quickly-research.html

เรียบเรียงโดย @MrVop