แผนการปล่อยยุงลายที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมกว่า 750 ล้านตัวในฟลอริดาคีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่เกาะทางใต้ของฟลอริดในช่วง 2 ปีถัดจากนี้คือปี 2564 และ 2565 ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ท่ามกลางกระแสคัดค้านของประชาชนจำนวนมากรวมทั้งกลุ่มที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มต่างก็ออกคำเตือนถึงผลกระทบที่อาจคาดไม่ถึง

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่อนุมัติการปล่อยยุงครั้งนี้คือหน่วยควบคุมยุงฟลอริดาคีย์ส (Florida Keys Mosquito Control District–FKMCD)

ยุงลายดัดแปลงทางพันธุกรรม OX5034 นี้ เป็นผลงานวิจัยของบริษัทออกซิเทก (Oxitec) บริษัทของอังกฤษที่ดำเนินงานอยู่ในสหรัฐฯ ยุงลายนี้จะออกลูกหลานเพศเมียที่จะตายในระยะลูกน้ำก่อนที่จะเติบโตเป็นยุงบินไปกัดคน (มีเพียงยุงตัวเมียเท่านั้นที่จะกัดกินเลือดซึ่งเธอต้องการเพื่อให้ไข่สุก เพศผู้กินน้ำหวานเท่านั้นจึงไม่เป็นพาหะนำโรค)

ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมีความกังวลว่ายุงลายดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบนี้อาจเกิดการกลายพันธ์ุในแบบที่ควบคุมไม่ได้ อาจกลายเป็นยุงที่ทนทานต่อยาฆ่าแมลงหรืออาจมีอุปนิสัยในการกินเลือดที่เลวร้ายกว่ายุงลายธรรมชาติจนก่อปัญหาตาามาในภายหลัง

ประชาชนเกือบ 240,000 คนลงชื่อในคำร้องทางเว็บไซต์ Change.org เพื่อยับยั้งโครงการนี้ โดยระบุว่ารัฐกำลังทำให้พื้นที่ฟลอริดาคีย์ “เป็นฐานทดลองแมลงกลายพันธุ์”

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.cnn.com/2020/08/19/health/gmo-mosquitoes-approved-florida-scn-wellness/index.html

เรียบเรียงโดย @MrVop